מרכז שלום למחקר משפטי השוואתי, הקריה האקדמית אונו, שמח להזמינך לסמינר משפטי* בן שבעה ימים שיתקיים בניו יורק בסוף מאי 2016. תכנית הסמינר כוללת ביקור והרצאות באוניברסיטאות NYU ו-YALE (בשפה האנגלית).
הפעילות כוללת שלושה מפגשי הכנה, חובה, בקריה האקדמית אונו, כאשר המפגש הראשון יתקיים ב 21.03.2016 בשעה 16:00, באולם סביון, בית ספר למוסיקה, קמפוס מרכזי, הקריה האקדמית אונו (מועדי שאר המפגשים ייקבעו בהמשך).
במה יעסוק הסמינר?
יישוב סכסוכים.
בוררות וגישור עם צרכנים, תוך התמקדות בענייני עבודה.
עידן ה- Cyberspace ואתגרי האינטרנט, קניין רוחני, שוויון הזדמנויות, ועוד.
מה עוד בתכנית סמינר?
ביקור בניו הייבן וסיורים בבית המשפט העליון ובמרכז לגישור ובוררות בינ”ל בניו יורק.

מתי ואיפה?
בין התאריכים: 29.05-03.06.2016
אוניברסיטת NYU, ניו יורק ואוניברסיטת YALE, ניו הייבן, קונטיקט.

עלות הסמינר
4,950 ש”ח.

כולל – ארוחת ערב וצהריים, הפסקות קפה וחומרי לימוד.

לא כולל – טיסות ומגורים שמוסדרים באופן נפרד ע”י כל משתתף/ת.

הרשמה לסמינר
יש לשלוח פניה וקורות חיים עדכניים לראש המרכז ד”ר שלומית יניסקי רביד, באמצעות רכז המרכז, עו”ד סיוון סבן הכהן לאימייל: sivan@sabbanlaw.co.il.
לאחר קבלת אישור הרשמה יש לפנות לגזברות הקריה האקדמית אונו, להסדרת התשלום בטלפון 03-5311850.