ביום שלישי ה-14.06.2016, יתקיים בקריה האקדמית אונו, כנס ארצי להתנעת התכנית לשילוב יוצאי אתיופיה בחינוך הבלתי פורמלי – “הדרך חדשה”.
הכנס מיועד לרתימה ולהנחיית גורמי המטה והשטח המעורבים בהפעלת התכנית.
תכנית הכנס:
09:30-09:00

התכנסות וכיבוד קל.

09:30- 10:30

התפיסה החברתית של הקריה האקדמית אונו
עו”ד זאב קסו, ראש מנהל תכניות יוצאי אתיופיה, הקריה האקדמית אונו.
פרופ’ יובל אלבשן, דיקן הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו.

10:30 – 11:00

הצגת התכנית הממשלתית “הדרך החדשה” בדגש על החינוך הלא פורמלי.
דני רוזנר, מנהל מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

11:00 – 13:00

הצגת התכנית לתנועות ולארגוני הנוער ולשנת י”ג.
אירית ברוק, מנהלת היחידה לחברה והגשמה במינהל חברה ונוער.

הצגת התכנית להכנה לצה”ל בבית הספר ובקהילה.
דורית בר חי, ממונה על מכינות אופק וצעירים בגיל גיוס במינהל חברה ונוער.

13:00- 13:30 הפסקה וכיבוד.

13:30 – 14:30

הצגת תכניות מחוז ת”א ליוצאי אתיופיה.
חנה שוורץ, מנהלת מינהל חברה ונוער במחוז ת”א.
הדרה ספרא, סגנית מנהלת מה”ד מחוז ת”א.

14:30 – 15:00

סיכום במליאה.

מתי והיכן?
יום שלישי, ה- 14.06.2016, החל משעה 09:00.

בניין MBA, הקריה האקדמית אונו.

רחוב נהר הירדן 2, קרית אונו.