“ביסוד החנינה טבועים הזדהות ושותפות באשמה הזדהות – הבנה שכל אחד מאתנו עשוי בנסיבות כאלו או אחרות לבצע מעשים שהוא מצר עליהם, דברים שהיה מבקש עבורם מחילה. וכל אחד מאתנו רוצה לדעת שיש דרך חזרה, שיש מחילה. שותפות באשמה –בהיבט זה המחילה מבוססת על ההבנה שהחברה הסולחת לוקחת בכך על עצמה גם חלק מהאשמה. שהרי בחברה מושלמת לא הינו נדרשים למחילה. בחנינה יש הכרה שגם לנו, כחברה, יש יד בביצוע העבירה, יש מידת מה של אשמה, אחת כמה וכמה כאשר המדובר בקליטת הישראלים יוצאי מאתיופיה.”