לבוגרי ובוגרות הפקולטה שלנו שלום רב,

בצער אמת שמענו על אחוזי הנכשלים הגבוהים בקרב הניגשים לבחינת לעו”ד האחרונה בכלל ובקרב בוגרינו בפרט.

רבים מכם פנו אלי בימים האחרונים ושיתפו אותי בתחושות התסכול, הכאב והזעם שהם חשים לנוכח מה שהתרחש במבחן האחרון. למותר לציין כי כולנו בפקולטה מזדהים עם תחושות אלה ומצטערים כי נקלעתם למצב דברים זה. באמת.

יותר מזה, כמי שאמונים על החינוך המשפטי שקיבלתם בשלוש וחצי שנות לימודכם בקריה, אנו רואים כחלק מאחריותנו ללוותכם גם בשעה לא פשוטה זו ולעשות ככל שלאל ידינו כדי לסייע לכם.

לטובת זאת, אנו מתכננים פגישה של הנהלת הפקולטה יחד עם עו”ד אפי נווה ראש לשכת עורכי הדין ונציגים נוספים,  במסגרתה ננתח את אשר קרה בבחינה האחרונה; נבדוק ונציע דרכים לתיקון המצב ויחד נבחן אפשרויות לסייע לכם לצלוח את המועד הבא באם זה יידרש.

בשבוע הבא נפרסם את מועד הפגישה ובוגרי הקריה שיבקשו לקחת בה חלק יוזמנו להירשם ולהגיע.

לעת עתה – חיזקו ואימצו,

פרופ’ יובל אלבשן

דקן הפקולטה למשפטים

הקריה האקדמית אונו