מה בתכנית?
מנחת הכנס: עו”ד גאולה אבידן – דקנית הסטודנטים בקמפוסים החרדיים, הקריה האקדמית אונו

12:15-12:00 התכנסות וכיבוד קל
12:45-12:15 דברי פתיחה
פרופ’ טובה הרטמן, דקנית הפקולטה למדעי הרוח, הקריה האקדמית אונו
הרב יחזקאל פוגל, יו”ר הקמפוסים החרדיים, הקריה האקדמית אונו
ד”ר חיים זיכרמן, מנהל אקדמי קמפוסים חרדיים, הקריה האקדמית אונו
מר אמיתי שוחט, מנהל תחום שילוב בחינוך, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים
13:15-12:45 הזכות לשוויון ושילוב ומשמעותו
גב’ יונית אפרתי, מנהלת מחלקת שילוב בקהילה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים
13:45-13:15 חובת הנגישות
עו”ד הדס אגמון, לשכה משפטית נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים
14:15-13:45 סקר עמדות מורים והורים כלפי שילוב ילדים עם מוגבלות
ד”ר רויטל כהן ליברנט, מנהלת אקדמית חינוך וחברה, קמפוס חרדי, הקריה האקדמית אונו
ד”ר נצן אלמוג, ראש מיקוד שילוב והכלה בחוג לחינוך וחברה, הקריה האקדמית אונו
ד”ר חיים זיכרמן, מנהל אקדמי קמפוסים חרדיים, הקריה האקדמית אונו
14:30-14:15 בעין המצלמה, בין מוגבלות למסוגלות, צילום כאמצעי חינוכי
ד”ר רויטל כהן ליברנט, מנהלת אקדמית חינוך וחברה, קמפוס חרדי, הקריה האקדמית אונו
גב’ נועה טל אלון, חברת סגל, הקריה האקדמית אונו
15:00-14:30 הפסקה
16:00-15:00 אתגרים בשילוב – רב שיח
מנחה: ד”ר נורית פלזנטל ברגר, פסיכולוגית התפתחותית וחינוכית, ראש מיקוד שילוב והכלה בחינוך וחברה
קמפוס ירושלים הקריה האקדמית אונו, מנהלת יחידה התפתחותית שפ״ח ירושלים,
רכזת תחום שילוב והכלה שפ״ח ירושלים
בהשתתפות:
גב’ שולמית סוסיא, מפקחת מתאמת חינוך מיוחד מחוז חרדי, משרד החינוך
גב’ שרה כהן, מפקחת כוללת ממונה על הטמעת הרפורמה בשילוב, המחוז החרדי
גב’ שירה אדלמן, מנהלת כיתות חינוך מיוחד בתלמוד תורה המסורה
גב’ עדינה נח, מורה תומכת ראייה לתלמידים עם ליקויי ראייה ועיוורים
גב’ אסתר קרמר, פעילה חברתית ואם לתלמידה בשילוב
גב’ אפרת בצלאל, פעילה חברתית ואם לילדה בחינוך המיוחד

17:15-16:15 מתאוריה למעשה פרוייקטים וכלים ליישום השילוב – מושבים מקבילים
פירוט המושבים
לגדול ולגדל ביחד
טל-אור סגל, פסיכולוגית חינוכית שפ״ח ירושלים,
הגב’ רותי מסלטי, גננת גן שיקומי מש״י
סיפורה של קבוצה רגשית לילדים עם נכויות שמשתלבים בבתי ספר רגילים. הקבוצה הינה מקום לבנות בו תחושת השתייכות, זהות ובטחון. הקבוצה משמשת במה להעלות בה תכנים רגשיים שונים והמורכבויות הקיימות בלימודים בתוך מסגרת של ילדים רגילים. את הקבוצה הנחתה רותי מסלטי-גננת שיקומית, תוך לווי וחשיבה משותפת עם טל-אור סגל, פסיכולוגית חינוכית שהנחתה במקביל את
קבוצת האימהות של אותם ילדים, במטרה לתת מקום לאימהות אלו ולחוויה ההורות שלהן בהתמודדות עם האתגרים השונים.

הכלה פנימה והחוצה
הגב’ דורית בן גד-אלבז, פסיכולוגית חינוכית ורפואית שפ״ח ירושלים וקופח מאוחדת
חדר מל״א (מרחב למידה אחר) בבית ספר יסודי בית יעקב. אחד הצרכים של היחיד הוא להרגיש מיוחד-שונה וגם דומה. היחיד זקוק להרגיש שהוא חשוב, שחושבים עליו ומכירים אותו, שהוא בעל ערך. חדר מלא מאפשר התאמת חליפה אישית מכילה בתוך המערכת הבית ספרית התאמה של למידה, קשר ומעטפת ייחודית.

שילוב ילדות עם קשיים שונים בגני ילדים-פרקטיקות מהשטח?
הגב’ רחל כהן, פסיכולוגית חינוכית שפ״ח ירושלים
שילוב של ילדות עם אתגרים שונים במסגרות גן רגילות של בית יעקב. יוצגו רמות שונות של שילוב וייסקרו גורמים שנמצאו מעכבים או מעודדים את שילובם של ילדים במסגרת חינוכית. לאחר מכן ייבחנו הגורמים הללו מתוך מבט על שילובן של שלוש ילדות עם קשיים שונים שלמדו בגנים רגילים ויוצג יישומם המעשי של הגורמים המקדמים וההתמודדות עם הגורמים המעכבים על ידי הגננות, ההורים.

טכנולוגיות מסייעות
הגב’ איריס אדטו-בירן, M.Sc. OT , מנהלת מרכז מתנ”א (מרכז תמיכה ונגישות אקדמית) בקמפוס אור יהודה ויועצת טכנולוגיה מסייעת, הקריה האקדמית אונו
ההתפתחות הטכנולוגית שחלה בעשורים האחרונים הביאה עימה גם פיתוח של פריטים מגוונים המיועדים לסייע לאנשים עם מוגבלות כדוגמת עזרים, תוכנות ואפליקציות, וביניהם גם לתלמידים ולסטודנטים. פריטים אלה נקראים טכנולוגיה מסייעת Assistive Technology וחלק מהם מיועדים לסיוע והשתתפות בלמידה. השימוש בטכנולוגיה מסייעת לעיתים בהתמודדות עם קשיי למידה ונגישות לחומרי למידה, יכול לסייע בשיפור ההישגים הלימודיים, ובקידום ההשתתפות, תחושת המסוגלות וההצלחה בקרב תלמידים עם מוגבלות. במושב זה יודגמו עזרים, תוכנות ואפליקציות וידונו סוגיות בהטמעת טכנולוגיה מסייעת ללמידה בקרב תלמידים וסטודנטים עם מוגבלות.

דילמות בשילוב ילדים עם לקויות חושיות, מוטוריות ואחרות בת”ת ובתי ספר
הגב’ עדינה נח, מורה תומכת ראייה לתלמידים עם ליקויי ראייה ועיוורים
מקצת מהדילמות בהן נדון במושב זה:
שילוב אמיתי מעמיד את התלמיד, ההורים או הצוות המקצועי המלווה בפני סוגיות משמעותיות:
ילדים עם לקויות חושיות ומוטוריות מלווים בצוות מקצועי המקנה להם מיומנויות המאפשרות הישגים לימודיים וחברתיים תקינים, רוב הצוות המקצועי הן נשים. פעמים רבות מורה כזו היא האישה היחידה שנכנסת לתלמוד תורה. מה הקשיים וכיצד היא בונה שיתופי פעולה יעילים?
כיצד יוצרים הבנה, עידוד ומתן לגיטימציה לשימוש במכשור טכנולוגי שיש לו קונוטציה שלילית בחברה החרדית. כמו: מחשב, אייפד, שתל קוכליארי המכוון ע”י אפליקציה ועוד.

איפה ומתי?
הכנס יתקיים ביום ראשון, ט”ו טבת התשע”ט, 23.12.18
בין השעות 17:00-12:00 , בקריה האקדמית אונו, קמפוס חרדי, רח׳ אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי, מלחה, ירושלים, בניין 8, קומה 2

הכנס יונגש וילווה בתמלול, מערכות עזר לשמיעה ובתרגום לשפת סימנים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לד”ר רויטל כהן ליברנט, טלפון: 050-6240527
דרכי הגעה: אוטובוסים לקניון מלחה. חניה בתשלום בחניון קניון מלחה.

להרשמה לכנס – לחצו כאן