ספריה-550-320

צילום: דוד פייביש

מחקרים בתחום נפגעי העבירה

המושג ‘ויקטימולוגיה’, מחקר קורבנות הפשע, נטבע בשנת 1938, על ידי עורך הדין בנימין מנדלסון, שהיה פרקליט ברומניה ולאחר מכן עורך דין במשרד המשפטים בישראל. מאז התפתחה הויקטימולוגיה והוכרה כתחום לימוד ומחקר. הכנס הראשון בנושא נערך בירושלים, בשנת 1973.

המחקר הויקטימולוגי נמצא בממשק עם דיסציפלינות שונות – קרימינולוגיה, משפטים, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה ועוד – ויכול להתרכז בהיבטים שונים של הקורבנות. יש החוקרים לפי קטגוריית הפגיעה (עבירות מין, עבירות המתה וכדומה) ויש על פי קטגוריות הנפגעים (ילדים, נשים, בעלי מוגבלויות וכדומה). כך, הויקטימולוגיה היא תחום מחקר עצום.

מטרתנו באגודה הישראלית לויקטימולוגיה היא לאחד בין ענפי המחקר השונים, ולרכז מחקרים בתחום, כך שחוקרים מתחומים שונים יוכלו להיחשף לחוקרים ולמחקרים מתחומים אחרים.