ספרייה

צילום: דוד פייביש

מחקרים בתחום נפגעי העבירה

המושג ‘ויקטימולוגיה’, מחקר קורבנות הפשע, נטבע בשנת 1938, על ידי עורך הדין בנימין מנדלסון, שהיה פרקליט ברומניה ולאחר מכן עורך דין במשרד המשפטים בישראל. מאז התפתחה הויקטימולוגיה והוכרה כתחום לימוד ומחקר. הכנס הראשון בנושא נערך בירושלים, בשנת 1973.

המחקר הויקטימולוגי נמצא בממשק עם דיסציפלינות שונות – קרימינולוגיה, משפטים, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה ועוד – ויכול להתרכז בהיבטים שונים של הקורבנות. יש החוקרים לפי קטגוריית הפגיעה (עבירות מין, עבירות המתה וכדומה) ויש על פי קטגוריות הנפגעים (ילדים, נשים, בעלי מוגבלויות וכדומה). כך, הויקטימולוגיה היא תחום מחקר עצום.

האגודה הישראלית לוויקטימולוגיה הוקמה לשם קידום המחקר בתחום נפגעי עבירה, לאחד בין ענפי המחקר השונים, ולרכז מחקרים בתחום, כך שחוקרים מתחומים שונים יוכלו להיחשף לחוקרים ולמחקרים מתחומים אחרים. 

תכלית שליחותם של החוקרים והחוקרות בתחום היא להוסיף ידע תיאורטי ואמפירי ולקדם טיפול מיטבי מבוסס ידע לנפגעות ולנפגעי עבירה. האגודה רואה ערך גדול בקיום המחקר באופן מכבד ושיתופי. 

לנוכח רגישויות מיוחדות הנוגעות למחקר עם אוכלוסייה זו נוסח קוד אתי ככלי מנחה לחוקרים ולחוקרות בתחום.