נפגעים ותקשורת

2024

Ben-Atar, E., Ben-Asher, S., Jonas-Aharoni, G., & Dayan-Gabay, O. (2024). Taboo and dynamic framing in the media coverage of gang rape: the Ayia Napa case. Sociological Spectrum, 1-14.

2020

דנה פוגץ’ וענת פלג – “‘לצאת מהפיקסלים’ – הוויתור על הפרטיות של נפגעות עבירות  מין – בראי המשפט והתקשורת”, עתיד להתפרסם במשפטים על אתר, 2020. 

2018

Pugach, D., Peleg, A., & Ronel, N. (2018) – Lingual injury: Crime victims between the criminal justice system and the media. International Review of Victimology, 24(1), 3-23

2014

דנה פוגץ’ – “סלבריטאים על כורחם (ובחסות בית המשפט?) מחשבות על פרטיותם של נפגעי עבֵרות בהליך המשפטי”, קריית המשפט י’ (2014) 130-79.