ויקטימולוגיה חיובית

2023

Ohayon, S., & Ronel, N. (2023). Multi-Dimensional Recovery and Growth Among the Homeless: A Positive Criminology Perspective. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 0306624X221144292

2016

דנה פוגץ’, נעמי כץ, נעמה כץ, דנה לבוק-גל – “‘וכשאגדל, אני מקווה להשפיע כמוכם’- ליווי תפקודי ומשפטי כסיוע למזעור קורבנות משנית של נפגעי עבירות וקידום רווחתם האישית”, המשפט (2016) 210-181.

Ronel, N. (2016) – How can victimology become positive? In K. Jaishankar (ed.), Interpersonal criminology: Revisiting interpersonal crimes and victimization (pp. 191-202). Boca Raton, FL: CRC Press (Taylor & Francis Group)

2015

Hadar Dancig-Rosenberg and Dana Pugach – “Between ‘Secondary Victimization’ and Positive Victimology: The Case of Crime Victims’ Right of Privacy” in: Positive Criminology: The Good Can Overcome the Bad (Natti Ronel & Dana Segav ed., Routledge, 2015) 292-306

Shechory-Bitton, M., & Ronel, N. (2015) – Posttraumatic growth and positive victimology: The case of ultra-Orthodox Jewish women who resided in a shelter. In N. Ronel & D. Segev (eds.), Positive Criminology (pp. 250-260). London & New York: Routledge

 Ronel, N. (2015). Why victimology should stay positive – the ongoing need for positive victimology, Temida, 18(3-4), 5-16

Shechory-Bitton, M., & Ronel, N. (2015). 18 Posttraumatic growth and positive victimology. Positive criminology, 250