כנסים ואירועים

צילום גרפיטי-550-320

צילום: רונה פוגץ’

ביולי 2021 התקיים הכנס הראשון של האגודה. כנס זה היה כנס ראשון שהוקדש כולו  למחקר בתחום נפגעי עבירה ולכן היווה נקודת ציון היסטורית בתחום המחקר הוויקטימולוגי בישראל. הכנס כלל שלל הרצאות מרתקות בתחום עבירות מין, תפיסות צדק  של נפגעות, ראיות דיגיטליות, פורנוגרפיית נקם, הון החלמה של נפגעי עבירה, השלכות הקורונה על נפגעות ונפגעים, רצח ילדים ועוד נושאים חשובים.

בנוסף, התקיים מושב הוקרה ייחודי לאבות ולאם הוויקטימולוגיה הישראלית, אשר היו הראשונים לחקור בתחום: פרופ’ אורי ינאי; פרופ’ שרה בן דוד; פרופ’ לסלי סבה; פרופ’ שמחה לנדאו. לבסוף הוענקו פרסי גילי בן עמי למחקר ולעשייה בתחום נפגעי עבירה.

האגודה מקיימת כנס שנתי, הפתוח לחוקרים מדיסציפלינות שונות ובלבד שמחקריהם עוסקים בתחום נפגעי העבירה.

הוקרה לפרופ' אורי ינאי

הוקרה לפרופ' שרה בן דוד

הוקרה לפרופ' לסלי סבה

הוקרה לפרופ' שמחה לנדאו