נפגעים וצדק מאחה

2021

Avieli, H., Band Winterstein, T., & Gal, T (2021) – Challenges in Implementing Restorative Justice with Older Adults: Institutional Gatekeepers and Social Barriers”, British Journal of   Social Work, 51, 1445-1462

‏           Klar-Chalamish, C., & Peleg-Koriat, I. – From Trauma to Recovery: Restorative Justice Conferencing in Cases of Adult Survivors of Intrafamilial Sexual Offenses. Journal of Family Violence, 1-12

Gal, T. (2021) – “Setting Standards for Child-Inclusive Restorative Justice”, Family Court Review, 59(1), 144-160

2020

 קלר-חלמיש,כ’ ופלג-קוריאט, ע’ (2020) – ממחאה לאיחוי: מחאת #MeToo  כרקע לפיתוח והנגשה של תהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית. עתיד להתפרסם בקרימינולוגיה ישראלית.

Tali Gal Hadar Dancig-Rosenberg and Guy Enosh – Measuring the Restorativeness of Restorative Justice: The Case of the Mosaica Jerusalem Program The International Journal of Restorative Justice, 252 (2018)

Gal, T. (2020) – “Restorative Justice Myopia”, The International Journal of Restorative Justice, 3(3), 341-355

Edna Erez, Jize Jiang, and Kathy Laster (2020) From Cinderella to Consumer: How crime victims can go to the ball. A chapter in Victimology: Research, Policy, and Activism, P. Davis and J. Tapley (Eds). London: Palgrave Macmillan, Cham

Barocas, B., Avieli, H., & Shimizu, R. (2020). Restorative justice approaches to intimate partner violence: A review of interventions. Partner abuse.

2017

קלר-חלמיש, (2017) – צדק מאחה בראי ישוב סכסוכים – בין תיאוריה לפרקטיקה: בחינת המקרה המיוחד של תהליכי צדק מאחה, במקרים של פגיעה מינית במשפחה (עבודת מחקר לתואר דוקטור). אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.  

2016

ליסט, פ’, טאובר, ד’ וקלר-חלמיש, כ’  (2016) – הייתכן צדק מאחה בפגיעות מיניות? בתוך א’ ינאי וט’ גל (עורכים). מפגיעה לאיחוי: צדק מאחה ושיח מאחה בישראל (עמ’ 175-198). ירושלים: מאגנס. 

ברוט, ב’ (2016). צדק מאחה בסכסוכים פוליטיים; בין האישי לקולקטיבי, בתוך א’ ינאי וט’ גל (עורכים). מפגיעה לאיחוי: צדק מאחה ושיח מאחה בישראל (עמ’ 233-255). ירושלים: מאגנס.

2014

שועלי ברוט, בת-עמי (2014). לקראת צדק משלהן: צדק מאחה כמענה לנפגעות פגיעה מינית (עבודת מחקר לתואר דוקטור). האוניברסיטה העברית, ירושלים.

2013

טלי גל והדר דנציג-רוזנברג – “צדק מאחה וצדק עונשי: שני פנים למשפט הפלילי”, משפטים מג 779 (2013).

Hadar Dancig-Rosenberg, and Tali Gal – Restorative Criminal Justice, 34 Cardozo L. Rev. 2313 (2013) [cited by the Kentucky Supreme Court in its decision in Little v. State, S.W.3d _ 2013 WL 6700106, 4 (Ky. 2013); won the Cohn Prize for Best Article in 2013]

2010

Julian V. Roberts and Edna Erez (2010), “Communication in Sentencing: The Expressive Function of Victim Impact Statements at Sentencing.” Pg. 200- 231 in Anthony Bottoms and Julian Roberts, Hearing the Victims: Adversarial Justice, Crime Victims and the State. Cullompton, UK: Willan

2007

Edna Erez and Julian Roberts (2007) “Victim Participation in Criminal Justice” in Robert C. Davis, Arthur Lurigio, & Susan Herman (3rd Edition) Victims of Crime, Sage publication

2000

Edna Erez (2000) “Integrating a Victim Perspective Within Criminal Justice,” a chapter in Adam Crawford and Jo Goodey (eds.) Integrating a Victim Perspective within Criminal Justice pp. 165-184, Aldershot, England: Ashgate.