נפגעי עבירה במקום העבודה

2024

Maor, R., & Rozmann, N. (2024). Workplace cyberbullying toward the Arab minority in Israel: gender differences in attitudes and attribution of blame. Psychology, Crime & Law, 1-15.

2023

Ghadban, M., Berkowitz, R., & Enosh, G. (2023). Teachers’ Workplace Victimization, Job Burnout, and Somatic and Posttraumatic Symptoms: A Structural Equation Modeling Examination. Education Sciences, 13(2), 179.‏

2022

Berkowitz, R., Bar-on, N., Tzafrir, S., & Enosh, G. (2022). Teachers’ Safety and Workplace Victimization: A Socioecological Analysis of Teachers’ Perspective. Journal of school violence, 21(4), 397-412.‏

2021

Enosh, G., Freund, A., Goldblatt, H., Drach‐Zahavy, A., Guindy, M., & Ofer‐Bialer, G. (2021). Whose fault is it? Attribution of causes of patient violence among exposed and unexposed community‐based family physicians. Health & Social Care in the Community, 29(1), 175-184.‏

2017

ברקוביץ’, ר. צפריר, ש. אנוש, ג. (2017). חשופים בצריח: אלימות כלפי מורים בבית הספר. רבעון לחקר ארגונים וניהול החקר האנושי (2)1. אוחזר מתוך https://cohrm.haifa.ac.il/wp-content/uploads/2020/08/Berkovitch-Enosh-Stzafrir.pdf