דגל בים

צילום: רונה פוגץ’ 

אודות האגודה הישראלית לויקטימולוגיה

האגודה הישראלית לויקטימולוגיה, הוקמה בשנת 2019 – על ידי פרופ’ דנה פוגץ’ ופרופ’ קרן גואטה, על מנת לקדם מחקר מדעי בתחום של פגיעה מעבירה פלילית, בין אם במישרין או בעקיפין.

מטרתה של האגודה היא לייצר קהילה רב תחומית, המעודדת חילופי ידע ושיתופי פעולה מחקריים של חוקרות וחוקרים הפועלים במתודולוגיות מחקריות שונות, ובדיסציפלינות מגוונות, לרבות קרימינולוגיה, משפטים, עבודה סוציאלית, חינוך ועוד. קהילה זו מסייעת באיתור קרנות מחקר ואיגום משאבים למימון מחקרים בתחום, וביצירת שיתוף פעולה עם אגודות דומות בעולם ובראשן האגודה העולמית לוויקטימולוגיה. מטרה נוספת של האגודה היא קידום שיח ציבורי, באמצעות הנגשת ממצאי מחקר וחשיבה תיאורטית בתחום לקובעי מדיניות ואנשי מקצוע.

מטרות אלו יחדיו מסייעות בפיתוח גוף ידע ישראלי ייחודי בתחום הויקטימולוגיה, אשר מספק מנעד רחב של מענים חברתיים, התערבותיים וחקיקתיים בסיוע, מניעה, טיפול ושיקום של נפגעי עבירה.

האגודה מקיימת ימי עיון וסדנאות ומפיצה את הידע המצטבר בתחום נפגעי העבירה, באמצעות ניוזלטר רבעוני ואתר נגיש לציבור.

מוזמנים להצטרף לאגודה חוקרים במוסדות אקדמיים, ותלמידים לתארים מתקדמים, אשר המחקר על נפגעי עבירה מצוי בלב מחקריהם.

מדי שנה מוענק פרס גילי בן עמי – למחקר ועשיה בתחום נפגעי העבירה, שנועד לקדם מחקר ועשיה בתחום הויקטימולוגיה.

מנהלות האגודה

קרן גואטה

פרופ' קרן גואטה

המחלקה לקרימינולוגיה,
אוניברסיטת בר אילן

תחומי מחקר:
ויקטימולוגיה ומגדר, שיקום וטיפול בנפגעי עבירה.

דנה פוגץ

פרופ' דנה פוגץ'

הפקולטה למשפטים,
הקריה האקדמית אונו

תחומי מחקר:
זכויות נפגעי עבירה במשפט. משפט פלילי ומגדר. ילדים במשפט הפלילי.

הוועד המנהל

ד"ר מירן בוניאל ניסים

ד"ר מירן בוניאל ניסים

המחלקה למדעי ההתנהגות,
המכללה האקדמית כנרת

תחומי מחקר:
ייעוץ מקוון, מתבגרים באינטרנט, התנהגויות סיכון באינטרנט.


פרופ' משה בן סימון

פרופ' משה בן סימון

המחלקה לקרימינולוגיה,
אוניברסיטת בר אילן

תחומי מחקר:
ויקטימולוגיה: קורבנות טראומה ופוסט-טראומה; תיאוריות בוויקטימולוגיה.
מוסיקה וקרימינולוגיה/ויקטימולוגיה: מוסיקה בכלא; מוסיקה ופשיעה; תרפיה במוסיקה עם אסירים ועם קורבנות.

ד"ר גילה אמיתי

ד"ר גילה אמיתי

החוג לקרימינולוגיה,
המכללה האקדמית עמק יזרעאל

תחומי מחקר:
נוער ונערות וצעירים/ות בהדרה חברתית קיצונית, נוער עם לקויות למידה, קרימינולוגיה פמיניסטית, ביקורתית ורוחנית, הבניה ופרשנות.

טלי גל

ד"ר טלי גל

ראש בית הספר לקרימינולוגיה,
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

תחומי מחקר:
צדק מאחה, ילדים נפגעי עבירה, זכויות ילדים, חלופות להליך הפלילי, משפט טיפולי.

ד"ר רותי לבנשטיין לזר

ד"ר רותי לבנשטיין לזר

הפקולטה למשפטים,
המכללה למינהל

תחומי מחקר:
משפט פלילי, מגדר, עבירות מין, אלימות נגד נשים, נפגעי עבירות מין ואלימות, משפט ושינוי חברתי.

אישה בצוות

ד"ר יעל להב

החוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

תחומי מחקר:
טראומה נפשית והשלכותיה, הדינמיקה בין הקורבן לפוגע המשתקפת בתופעת “הזדהות עם התוקפן” בקרב שורדי התעללות בילדות ושורדות אלימות מצד בן הזוג.