ילדים נפגעי עבירה

2022

Tenner, D., Sigad, L. I., Katz, C., Shimron, R., Harel, E., Greenblum, N., … & Zabib, Y. Z. (2022). “Maybe I imagined it, maybe it really was all just childish play”: Complexity and ambiguity in survivors' perceptions of harmful preadolescent sexual behavior. Child Abuse & Neglect, 123, 105368

2021

Gewirtz-Meydan, A., & Lahav, Y. (2021). Childhood Sexual Abuse and Sexual Motivations–The Role of Dissociation. The Journal of Sex Research, 58(9), 1151-1160.

Lahav, Y. (2021). Suicidality in childhood abuse survivors–the contribution of identification with the aggressor. Journal of affective disorders, 295, 804-810.

Lusky-Weisrose, E., Marmor, A., & Tener, D. (2021). Sexual abuse in the Orthodox Jewish community: A literature review. Trauma, Violence, & Abuse, 22(5), 1086-1103.

Siegel, A., & Lahav, Y. (2021). Emotion regulation and distress during the COVID-19 pandemic: the role of childhood abuse. Journal of interpersonal violence, 08862605211021968.

Tener, Dafna, Carmit Katz, and Yael Kaufmann. "“And I let it all out”: Survivors’ sibling sexual abuse disclosures." Journal of interpersonal violence 36, no. 23-24 (2021): 11140-11164.

Tener, D., Katz, C., Marmor, A., & Lusky-Weisrose, E. (2021). “I was scared, like never in my life”: Children’s perspectives of nonfamilial sexual abuse within the Jewish ultraorthodox community in Israel. Psychology of Violence, 11(1), 72–81.

2020

            Abulafia, J., & Epstein, R. (2020). Impersonal and predatory relations with child victims of sexual assault: Pedophilic interest and early childhood abuse. International journal of offender therapy and comparative criminology, 64(16), 1741-1756

Gewirtz-Meydan, A., & Lahav, Y. (2020). Sexual functioning among childhood sexual abuse survivors from an attachment perspective. The journal of sexual medicine, 17(7), 1370-1382.

Tener, D., Newman, A., Yates, P., & Tarshish, N. (2020). Child Advocacy Center intervention with sibling sexual abuse cases: Cross-cultural comparison of professionals’ perspectives and experiences. Child Abuse & Neglect, 105, 104259.

2019

Chen, G., & Gueta, K. (2019). Cognitive appraisal of child abuse among Israeli inmates:  Does sex make a difference? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 63 (11), 2050-2068. 

2018

Gewirtz-Meydan, A., Lahav, Y., Walsh, W., & Finkelhor, D. (2019). Psychopathology among adult survivors of child pornography. Child Abuse & Neglect, 98, 104189.

2015

Chen, G., Gueta, K. (2015). Child Abuse, drug addiction and mental health problems of incarcerated women in Israel. International Journal of Law and Psychiatry, 39, 36-45

Sigad, L. I., Beker, G., Lev-Wiesel, R., & Eisikovits, Z. (2015). Living on the edges: Between victims and survivors, the voices of abused adolescent girls. Journal of Family Violence, 30(5), 621-631.

Tener, D., & Murphy, S. B. (2015). Adult disclosure of child sexual abuse: A literature review. Trauma, Violence, & Abuse, 16(4), 391-400.

זלצברג, ש. (2015). מאפיינים של קשרים מיניים פוגעניים בקרב בנים חרדים, ניתוחם ומשמעותם. קרימינולוגיה ישראלית, ד, 73-103.

2006

דנה פוגץ' – "קטינים נפגעי עבירה בראי המשפט – מגמות בחקיקה ובפסיקה": התעללות והזנחה של ילדים בישראל (עורכים: דבורה הורוביץ, יורם בן-יהודה, מאיר חובב, 2006) 151-99.

2003

ליאור ברשק ודנה פוגץ' – "בין פרטי וציבורי: המשפט הפלילי והמשפחה", מחקרי משפט כ' (2003) 44-7.

2002

דנה פוגץ' – "הזכות להישמע? עדויות ילדים בהליך הפלילי: תיקון מס' 8 לחוק הגנת ילדים – לא סוף דבר", הפרקליט מו' (2002) 167-121.