מנהלות האגודה

קרן גואטה

פרופ' קרן גואטה

המחלקה לקרימינולוגיה,
אוניברסיטת בר אילן

תחומי מחקר:
ויקטימולוגיה ומגדר, שיקום וטיפול בנפגעי עבירה.

דנה פוגץ

פרופ' דנה פוגץ'

הפקולטה למשפטים,
הקריה האקדמית אונו

תחומי מחקר:
זכויות נפגעי עבירה במשפט. משפט פלילי ומגדר. ילדים במשפט הפלילי.