שרה טילמן

רכזת אקדמית של לימודי האנגלית

About

רכזת לימודי האנגלית, הקריה האקדמית אונו.

Education

M.S.W.
בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת פורדהם, ארה"ב (1980).
.B.S.W
בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן (1979).

Teaching Areas

אנגלית למנהל עסקים, משפטים וריפוי בעיסוק.

Research interests

שיטות חדשניות וטכנולוגיות בחינוך.