פרופ' טובה הרטמן

דקן הפקולטה למדעי הרוח

About

חברת מערכת בכתב העת “Qualitative Psychology; יו”ר חבר המנהלים של “שירה חדשה”; מחברת שלושה ספרים ומאמרים רבים בנושא זהות, מגדר, אוכלוסיות בסיכון, מורים והורים כסוכני חיברות.

Education

.Ph.D
בחינוך ופסיכולוגיה התפתחותית, אוניברסיטת הרווארד (1998).
.Ed.D
בפסיכולוגיה התפתחותית, אוניברסיטת הרווארד (1996).
M.A.
בפסיכלוגיה, מכללת בוסטון (1990).
.M.A
בהגות יהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים (1985).
.B.A
בפוליטיקה וחברה, האוניברסיטה העברית בירושלים (1982).

Teaching Areas

מגדר, חינוך, יהדות.

Research interests

מגדר, חינוך, יהדות.