פרופ' שירה ילון חיימוביץ

דיקאנית הסטודנטים

About

מרפאה בעיסוק ומורשית נגישות שירות. עומדת בראש המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית של אגודת עמי והקריה האקדמית אונו. לאורך שנים שימשה כיועצת בתחום המוגבלות השכלית לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, שותפה בפורום לימודי מוגבלות ופעילה לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בישראל. פיתחה מודל ייחודי לנגישות לאנשים עם מוגבלות שכלית ופרסמה מאמרים מגוונים בתחום ההנגשה הקוגניטיבית ומרצה בנושאים אלו בכנסים בארץ ובעולם.

Education

.Ph.D
בפסיכולוגיה חינוכית, אוניברסיטת קונטיקט (2000).
M.Med.Sci.
בריפוי בעיסוק, בית הספר לרפואה הדסה, האוניברסיטה העברית (1993) (בהצטיינות).
.B.O.T
בריפוי בעיסוק, בית הספר לרפואה הדסה, האוניברסיטה העברית (1986) (בהצטיינות).

Teaching Areas

יסודות לריפוי בעיסוק, מבוא למקצועות הבריאות, ללמוד עם המטופל -אדם ומשפחה, מעורבות חברתית וסינגור.

Research interests

הנגשה קוגניטיבית; נגישות ואינטיליגנציה מעשית בקרב מבוגרים עם פיגור שכלי.