ליאורה סלעי וטל ורדי

יזמים ומנהלים משותפים של תכנית רואים רחוק