ד"ר שירה סופר-ויטל

מרצה בחוג לחינוך וחברה ובחוג למנהל עסקים - התואר השני M.B.A

About

לאורך השנים מילאה מגוון תפקידים חינוכיים וניהוליים במערכת החינוך. ביניהם, ניהול פדגוגי בבית ספר תיכון, פיתוח תוכניות לימודים וייעוץ פדגוגי והנחייה פדגוגית לסגלי הוראה ומנהלי בתי ספר. באוניברסיטה העברית שימשה כרכזת וכמובילה של פרוייקטים מחקריים מגוונים בתחום החינוך ומתפקדת כמרצה מן החוץ. במכון ויצמן למדע שימשה כיועצת אקדמית. הובילה יוזמות חינוכיות ופדגוגיות ופירסמה מאמרים בתחום מדעי הלמידה והחינוך. מרצה בנושאים אלו בכנסים אקדמיים בארץ ובעולם.

Education

פוסט דוקטורט
התמחות בלמידה בחברת המידע- יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה במסגרת תוכנית I-CORE, אוניברסיטת בן גוריון (2015).
.Ph.D
בחינוך,האוניברסיטה העברית  (2013). 
M.A.
בחינוך (בהצטיינות), האוניברסיטה העברית (2004).
.B.A
בחינוך וספרות ערבית (בהצטיינות), האוניברסיטה העברית (2001).

Teaching Areas

יזמות חברתית חינוכית, חינוך בלתי פורמלי, שינוי ארגוני, הובלת שינויים בארגונים, כתיבה אקדמית, הערכה בחינוך ומושגי יסוד בהערכת לומדים, פסיכולוגיה חיובית, קבלת החלטות בניהול ותכנון לימודים.

Research interests

למידה בעידן המידע ויצירה שיתופית של ידע בקהילות עתירות טכנולוגיה, הוראה ולמידה בסביבה רב תרבותית, מוטיבציה, ארגומנטציה (פעילות טיעון), דיאלוג ואינטראקציה חברתית, למידה מושגית, חשיבה אפיסטמולוגית ותהליכי שכילה.