ד"ר אסנת רוה

מרצה בפקולטה למקצועות הבריאות

Education

.B.Sc
הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב
M.Sc
הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב.
Ph.D
הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

Teaching Areas

מבוא למדעים כימיה ופיזיקה, כימיה וביוכימיה, מבוא לפיזיולוגיה, פיזיולוגיה של המאמץ.