ד"ר אורית שנקר

מרצה בחוג לריפוי בעיסוק

About

מרפאה בעיסוק ויועצת ארגונומית. ניסיון קליני בשיקום אורתופדי ושיקום היד ובשיקום לאחר קטיעות והתאמת פרוטזות., וכן בייעוץ ארגונומי במגוון של סביבות לימודים ועבודה. בעבר חברת סגל בביה’ס לריפוי בעיסוק בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים, ולאחר מכן שותפה בהקמת הפקולטה למקצועות הבריאות בקריה האקדמית אונו. כיום משמשת כחברת סגל פנים בקריה האקדמית אונו. במסגרת זו לוקחת חלק פעיל בהוראה, מחקר, הנחיית קבוצות, ועדות קבלה של מועמדים, הנחיית סימולציות והצגה בכנסים מדעיים בארץ ובחו”ל. בנוסף שימשה כעורכת ראשית של כתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק ומשמשת כיום כנציגה של הקריה בוועדה העוסקת בחוק מקצועות הבריאות מטעם משרד הבריאות.

Education

.Ph.D
החוג לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית בירושלים (2005).
.M.Sc, בהצטיינות
החוג לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית בירושלים (1998).
.B.O.T
החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה והטכניון (1992).

Teaching Areas

ארגונומיה, אוריינות אקדמית: ניתוח מאמר מדעי וכתיבה אקדמית, הנחיית סמינר מחקר, הנחיית קבוצות בשיטת problem based learning) PBL), הנחיית קבוצות הדרכה העוסקות בפיתוח של זהות מקצועית במהלך הכשרה קלינית.

Research interests

חקר סביבות עבודה ולימודים במגזרים השונים.