ד"ר נעמה כץ

ראש תחום בריאות הנפש ומרצה בחוג לריפוי בעיסוק

About

עסקה ב-24 השנים האחרונות בליווי אנשים המתמודדים עם מוגבלות פסיכיאטרית בשירותים מגוונים בקהילה ובבתי החולים. מדריכה בכירה של משרד הבריאות, עוסקת בהדרכה של מנהלי שירותים וצוותים, בבניית שירותי שיקום.
מרכזת את פעילות ארגון הבוגרים של החוג לריפוי בעיסוק.

Education

.Ph.D
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה (2015). 
.M.Sc.OT
בריפוי בעיסוק, אוניברסיטת תל אביב (2003). 
.B.O.T
בריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה (1993).

Teaching Areas

ריפוי בעיסוק בתחום בריאות הנפש , קבוצות הדרכה העוסקות בפיתוח זהות מקצועית מלוות הכשרה מעשית, שיווק וקידום המקצוע, דילמות בשיקום והחלמה, מיומנויות תקשורת. (PBT (Problem based learning.

Research interests

תקשורת מקדמת החלמה ורווחה אישית, תקשורת עם נפגעי עבירה.