ד"ר מאיר מרגלית

מרצה בכיר בחוג לחינוך וחברה

About

בעל תואר שלישי בהיסטוריה של עם ישראל מטעם אוניברסיטת חיפה, מנהל מרכז קהילתי בירושלים, מדריך חבורות רחוב.

Teaching Areas

נוער בסיכון, חינוך בלתי פורמלי, סוציולוגי של החינוך.

Research interests

חינוך והיסטוריה, מינהל ציבורי במזרח ירושלים, השכחות ומחיקות בהיסטוריה הלאומית, חינוך בלתי פורמלי.