ד"ר בת-שבע גל

מרצה בהתמחות בחשבונאות, בפקולטה למנהל עסקים

About

רואת חשבון עצמאית; מתן שירותי ייעוץ בתחומי החשבונאות הפיננסית והניהולית, מימון, מיסוי, דיני עבודה ועוד. מתן חוות דעת מומחה לבתי משפט; הערכות שווי, שערוך ערבויות וניהול סיכונים בשיתוף פעולה עם חברות CumpuHedge ו- FOI לפי פרויקטים מוזמנים. דירקטורית בחברות ממשלתיות וחברה בוועדות שונות, לדוגמא: הוראה ותוכניות לימודים באוניברסיטה. מסייעת בהתנדבות לעסקים קטנים ולהכנת כתבי תביעה לעובדים שנפגעו ע”י מעסיקיהם. ניהלה וריכזה קתדרות מחקר, קרנות מחקר ומלגות באוניברסיטת בר-אילן. הייתה חברה בוועדות הבאות: תשקיף, ביקורת, כספים והשקעות.

Education

.LL.M
במשפטים, אווניברסיטת בר-אילן (2004).
.Ph.D
בכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן (1999).
M.Sc.
בכלכלה, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן (1987).
.B.A
בכלכלה ובחשבונאות, אוניברסיטת בר-אילן (1980).

Teaching Areas

חשבונאות פיננסית, חשבונאות ניהולית ומשפטים בתואר ראשון ושני.

Research interests

הפרטה, מיקור חוץ, חשבונאות, סוגיות משולבות בתחומי המשפט והחשבונאות, משפט העבודה.