ד"ר אסף פורת

מרצה בפקולטה למשפטים

About

מרצה למשפטים בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, מרצה מן החוץ בבית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה ובפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב; מרצה אורח ב”מכון להשתלמות שופטים”; ב”מכון להשתלמות עוזרים משפטיים” (עוזמ”ת); ב”מכון להשתלמות עורכי-דין” וב”אסכולות” של האוניברסיטה הפתוחה; לעתים משמש פרשן לענייני משפט בתקשורת. עורך-דין למן שנת 1997; עוזר משפטי בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בין השנים 1998 – 2005; חבר במערכת “ספר שמגר” (בראשות פרופ’ אהרן ברק), בין השנים 2001 – 2002.

Education

.Ph.D
פילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב (2011)
.LL.M
הפקולטה למשפטים (בהצטיינות), אוניברסיטת תל-אביב (2004).
.LL.B
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב (2002).

Teaching Areas

קורסי חובה - סדר דין אזרחי, סדר דין פלילי, דיני ראיות, משפט מנהלי. קורסי בחירה וסמינריונים - דיני צבא, היבטים חוקתיים של ההליך הפלילי ומשפט וקולנוע.

Research interests

פרוצדורה פלילית ואזרחית והליכים משפטיים; משפט ציבורי; דיני צבא וביטחון; משפט וקולנוע.