ד"ר עידית פינקלשטיין

סגנית הדיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה

About

ד”ר פינקלשטיין מנהלת את התואר השני בייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולארגונים עסקיים בקריה האקדמית אונו.

Teaching Areas

היבטים פסיכולוגיים וייעוציים בארגונים

Research interests

ייעוץ בארגונים רב-תרבותיים; ניהול ופיתוח המשאב האנושי בארגונים רב-תרבותיים; משפט, חינוך ורגולציה.