אורי זך

ראש מגמת מוסיקה וטכנולוגיה, בית הספר למוסיקה ע"ש ג'ונתן ווהל