תודה ממינהל סטודנטים הציונות הדתית
תודה ממינהל סטודנטים הציונות הדתית

תודה ממינהל סטודנטים הציונות הדתית

שלום רב, ותודה שהבעת עניין במסלול הציונות הדתית בקריה האקדמית אונו.

מידע נוסף על תכניות הלימוד ועל תהליך הרישום והקבלה ניתן למצוא באתר הקריה האקדמית אונו, www.ono.ac.il.

לייעוץ אישי, הכוונה וברורים נוספים: 03-5311888.

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]