ימי לימוד משפטים
ימי לימוד משפטים

תפריט של ימי לימוד משפטים

ימי לימוד משפטים

 

ראש ההתמחות: פרופ' יובל אלבשן 

 

מחזור פברואר 2018*

קמפוס קרית אונו

  • תכנית בוקר

ימי הלימוד: א, ג, ד, בין השעות 08:00 – 16:00 

משך הלימודים: שלוש שנים הכוללות סמסטר קיץ בשנים א' + ב'.

  • תכנית ערב ויום ו'

ימי הלימוד:  ב' בשעות 16:00-22:00 ו-ו' בין השעות 08:00-14:30

תרגול מעשי וקורסים מקוונים יתקיימו ביום ד', בין השעות 17:30-22:00

משך הלימודים: שלוש וחצי שנים מלאות הכוללות סמסטר קיץ לכל אורך התואר.

 

קמפוס ירושלים
לפרטים נוספים יש לפנות למחלקת ייעוץ ורישום בטלפון 03-5311888.

 

* מועדי הבחינות, שיעורי ההשלמה וסימולציות, לא יתקיימו בהכרח בימי ובשעות הלימוד הקבועים במסלול.


מסלולים מקבילים

ניתן ללמוד לתואר ראשון במנהל עסקים בכל התמחות במקביל ללימוד תואר ראשון במשפטים. הלימודים כפופים למערכת השעות של שתי הפקולטות ולאישור מנהל הסטודנטים. על מנת ללמוד לשני התארים במקביל יש להירשם ולהתקבל לכל פקולטה בנפרד ולעמוד בדרישות האקדמיות הרלוונטיות לכל פקולטה.

צבירת נקודות זכות לתואר שני

ניתן ללמוד קורסי תואר ראשון במנהל עסקים במקביל ללימודי התואר במשפטים. קורסים אלה יזכו בנקודות זכות בלימודי השלמה לתואר שני במנהל עסקים וכך יקצרו את משך לימודי התואר השני. התחלת לימודי התואר שני מותנית בסיום כל החובות האקדמיים של התואר הראשון ובעמידה בתנאי הקבלה לתואר שני במנהל עסקים. קורסי ההשלמה הנדרשים הינם: מיקרו כלכלה, מקרו כלכלה, יסודות החשבונאות, חשבונאות פיננסית, מימון א'+ב', סטטיסטיקה א'+ב'.

 

4

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }