ימי לימוד משפטים
ימי לימוד משפטים

ימי לימוד משפטים

דקן הפקולטה: פרופ' יובל אלבשן 

מחזור פברואר 2019 – מתחילים ללמוד בחורף ומרוויחים שנה

קמפוס קרית אונו

 

  • תכנית ערב ויום ו'

ימי הלימוד:  ב' בשעות 16:00-22:00 ו-ו' בין השעות 08:00-14:30

משך הלימודים: שלוש וחצי שנים מלאות הכוללות סמסטר קיץ לכל אורך התואר.

* מועדי הבחינות, שיעורי ההשלמה וסימולציות, לא יתקיימו בהכרח בימי ובשעות הלימוד הקבועים במסלול.

 

קמפוס ירושלים

  • תכנית דו-יומית

ימי הלימוד:  ב' בין השעות 16:00-22:00 ו-ה' בין השעות 16:00-22:00

משך הלימודים: שלוש וחצי שנים מלאות הכוללות סמסטר קיץ לכל אורך התואר.

* מועדי הבחינות, שיעורי ההשלמה וסימולציות, לא יתקיימו בהכרח בימי ובשעות הלימוד הקבועים במסלול.

 

 

קמפוס חיפה

  • תכנית ערב 
  • ימי הלימוד:  ב' בין השעות 16:00-22:00 ו-ה', בין השעות 16:00-22:00
    יום א' יתקיימו לימודים מקוונים.
  • משך הלימודים: שלוש וחצי שנים מלאות הכוללות סמסטר קיץ לכל אורך התואר.
  • * מועדי הבחינות, שיעורי ההשלמה וסימולציות, לא יתקיימו בהכרח בימי ובשעות הלימוד הקבועים במסלול.

מסלולים מקבילים

ניתן ללמוד לתואר ראשון במנהל עסקים בכל התמחות במקביל ללימוד תואר ראשון במשפטים. הלימודים כפופים למערכת השעות של שתי הפקולטות ולאישור מנהל הסטודנטים. על מנת ללמוד לשני התארים במקביל יש להירשם ולהתקבל לכל פקולטה בנפרד ולעמוד בדרישות האקדמיות הרלוונטיות לכל פקולטה.

צבירת נקודות זכות לתואר שני

ניתן ללמוד קורסי תואר ראשון במנהל עסקים במקביל ללימודי התואר במשפטים. קורסים אלה יזכו בנקודות זכות בלימודי השלמה לתואר שני במנהל עסקים וכך יקצרו את משך לימודי התואר השני. התחלת לימודי התואר שני מותנית בסיום כל החובות האקדמיים של התואר הראשון ובעמידה בתנאי הקבלה לתואר שני במנהל עסקים. קורסי ההשלמה הנדרשים הינם: מיקרו כלכלה, מקרו כלכלה, יסודות החשבונאות, חשבונאות פיננסית, מימון א'+ב', סטטיסטיקה א'+ב'.

4

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }