קול קורא
קול קורא

קול קורא

מערכת כתב העת "קרית המשפט" מזמינה בזאת כותבים וכותבות להגיש מאמרים לקראת פרסום כרך י' של כתב העת. כתב העת הינו כתב העת המשפטי של הקריה האקדמית אונו, הוא יוצא לאור מדי שנה ומהווה במה לחידושי המשפט. בכתב העת מתפרסמים מאמרים אקדמיים מפרי עטם של טובי המשפטנים, השופטים וחוקרי המשפט בישראל.

 

כרך י' ידון בתופעות ובחידושים במשפט הישראלי ובמשפט העולמי. המאמרים המתפרסמים בכתב העת עוברים שיפוט אנונימי, פנימי וחיצוני כמקובל. חידוש של כרך י' יהיה כי מאמרים שיתקבלו לפרסום (לאחר שיפוט, כאמור), יועלו לאתר האינטרנט של כתב העת עם קבלתם לפרסום. תקציר המאמר מועלה לאתר מיד עם קבלת המאמר לפרסום, המאמר במלואו יועלה לאתר לאחר עבודת עריכה של מערכת כתב העת.

 

פרסום המאמרים באתר לאלתר, עוד לפני הוצאתה לאור והפצתה של החוברת הכרוכה, ימנע קיום פער זמנים גדול בין מועד כתיבת המאמרים וקבלתם לפרסום, לבין פרסומם בפועל. הכותבים/ות ייהנו מכך שעבודתם תזכה לפרסום מהיר, כשהדברים טריים ואקטואליים. כמו כן, הדבר יאפשר להפנות לעבודת הכותבים/ות בכתיבה אחרת (פסקי דין, מאמרים, ספרים וכו') כבר מיד עם סיום המחקר.

 

לוחות זמנים 

מאמרים לכרך י' יש להגיש עד לא יאוחר מיום 31 במאי 2012 באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת המערכת:
יש להגיש את המאמרים בהתאם לפורמט המשפטי הנהוג בכתב העת, לצפייה בהנחיות באתר כתב העת לחץ כאן
המערכת תודיע לכותבים תוך לא יאוחר מאשר 30 יום אם המאמר התקבל לפרסום. כותבים שמאמרם התקבל לפרסום יעבירו למערכת את המאמר הסופי, הכולל תיקונים ושינויים בהתאם להערות השיפוט תוך לא יאוחר מאשר 60 יום מקבלת התשובה.

  • לשאלות או הצעות בנושא ניתן לפנות לעורכת הראשית של כתב העת, ד"ר לאה פסרמן-יוזפוב במייל או לעורכת עדי שטדלר במייל .
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }