כרך ז
כרך ז

כרך ז

 

שם המאמר

כותב המאמר

להורדה

 השופט כפרשן – מהלכה למעשהליאת פרידגוש נצרלהורדה לחץ כאן
סעד למען הצדר – שני דגמים של סמכות עניינחת בלתי קונוונציונליתיהושע (שוקי) שגבלהורדה לחץ כאן

 הבחירה הציבורית – עקרונות ומחקר בישראל

עמיחי כהן

להורדה לחץ כאן

ההחזקה בדיני העונשין

 פרופ' גבריאל הלוי

להורדה לחץ כאן

תפקידו של המשפט בהסדרת רשת האינטרנט בראי הגישה הכלכלית למשפטד"ר אמל ג'אבריןלהורדה לחץ כאן

 

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }