ימי לימוד
ימי לימוד

ימי לימוד

מחזור אוקטובר 2018

קמפוס קריית אונו

  • תכנית בוקר

ימי לימוד: ימים ב׳, ג׳, ה׳ בין השעות 16:00-8:00

  • תכנית ערב עם בוקר 

יום ב׳ בין השעות 16:00-08:00
יום ג׳ בין השעות 22:00-16:00
יום א' לימודים מקוונים.
*כולל סמסטר קיץ בשנה א' + ב'

*מועדי הבחינות, שיעורי ההשלמה, תגבורים וסימולציות, לא יתקיימו בהכרח בימי ובשעות הלימוד הקבועים במסלול.

משך הלימודים: 3 שנים לתואר.

 

קמפוס ירושלים

  • תכנית ערב

ימי הלימוד: ב' בשעות 16:00-22:00 ו- ד' בין השעות 16:00-22:00

תרגול מעשי וקורסים מקוונים יתקיימו ביום א', בין השעות 18:00-21:15

*בשנים א' ו-ב' יתקיימו לימודים גם בסמסטר קיץ

משך הלימודים: 3 שנים לתואר.

 

קמפוס חיפה

  • תכנית בוקר

ימי לימוד: ימים ב׳, ג׳, ה׳ בין השעות 16:00-8:00

*מועדי הבחינות, שיעורי ההשלמה, תגבורים וסימולציות, לא יתקיימו בהכרח בימי ובשעות הלימוד הקבועים במסלול.

משך הלימודים: 3 שנים לתואר.

  • תכנית ערב + יום ו'

ימי לימוד: ימים א׳, ה׳ בין השעות 16:00-22:00
יום ו׳ בין השעות 16:00-08:00

*מועדי הבחינות, שיעורי ההשלמה, תגבורים וסימולציות, לא יתקיימו בהכרח בימי ובשעות הלימוד הקבועים במסלול.

משך הלימודים: 3 שנים לתואר ראשון, כולל סמסטרי קיץ לאורך כל התואר.

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }