לימודי המשך
לימודי המשך

לימודי המשך

בהמשך למסורת לימודי ההמשך בנושאים  ילדים עם ASD בגיל בית ספר, תת"ח, קריאה ושפה, דיסלקסיות ודיסגרפיות,  עדכונים באיתור ובשיקום הפרעות בתפקוד מערכת השמיעה, משחק, שיום ושליפה, התערבות שפה בגישה הטבעית-התפתחותית על-פי תכנית "קשר" ושיח מורחב, הפרעות היגוי, והיבטים עדכניים בשיקום שמיעתי לאורך החיים.

אנו שמחים להזמינכם ללימודי ההמשך השנה בנושא "דילמות בעבודה עם הורים".

קלינאי תקשורת המדריכים סטודנטים מהקריה האקדמית אונו בהתנסות הקלינית זכאים להנחה של 20% מהתשלום הכללי. 

יום עיון תשע"ט

ימי עיון בנושאים עדכניים כגון: כתיבה, כישורי התארגנות, שיקום וחינוך בעזרת שתל השבלול מילדות ועד בחרות ואפרקסיה של הדיבור בילדות ובגישות טיפול בגמגום נערכים מידי שנה. גם השנה יתקיים יום עיון המיועד למדריכים קליניים שמדריכים סטודנטים של הקריה האקדמית אונו, בשיתוף אוניברסיטת חיפה. מצ"ב קישור ובו מידע על יום העיון המתוכנן.

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }