טפסים
טפסים

טפסים

טופס הערכת תפקוד סטודנט בהכשרה מעשית

הטופס אחיד לכל תקופות ההכשרה.

מומלץ להיעזר בטופס בתחילת התגובה לצורך תיאום ציפיות והגדרת מטרות משותפות עם הסטודנט.

יש למלא את הטופס באמצע תקופת ההכשרה ובסיומה, באופן שיאפשר לראות את התהליך שעבר הסטודנט בין שתי הפעמים.

את הטופס המלא יש להעביר למנהל הסטודנטים או לצוות מערך הכשרות מעשיות בתוך שבועיים מסיום ההכשרה.

שימו לב! רק לאחר העברת כל הטפסים הנדרשים ניתן יהיה לתת לסטודנט את ציון ההכשרה, ולשלם למדריך את התמורה עבור ההדרכה.

לחזרה לדף הראשי – מרכז מידע למדריכים קליניים


טופס דיווח שעות

יש לחתום על הטופס באמצע תקופת ההכשרה ובסיומה.

יש להעביר את הטופס החתום בתוך שבועיים מסיום ההכשרה.

לחזרה לדף הראשי – מרכז מידע למדריכים קליניים


טפסי משוב

לצורך שיפור תהליכי העבודה וההכשרה, אנו מבקשים לקראת סיום ההכשרה גם מהסטודנטים לספק משוב למדריכים ולמסגרת ההכשרה וגם למדריכים לספק משוב לצוות המערך.

נודה לכם על שיתוף הפעולה

לחזרה לדף הראשי – מרכז מידע למדריכים קליניים

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }