שאלות ותשובות – מה נדרש ממדריך ואיך מצטרפים
שאלות ותשובות – מה נדרש ממדריך ואיך מצטרפים

שאלות ותשובות – מה נדרש ממדריך ואיך מצטרפים

מה נדרש כדי להיות מדריך קליני

סגל הקריה האקדמית אונו רואה במדריכים הקליניים שותפים מלאים לתהליך הלמידה וההכשרה של הסטודנטים בדרכם להפוך למרפאים בעיסוק. הפירוט המלא של תפקידי המדריך, תפקיד מקום ההכשרה ותפקידיה של הקריה האקדמית אונו לקראת ההכשרה ובמהלכה מופיע בחוזה שיועבר כחודש וחצי לפני תקופת ההכשרה לחתימת מסגרת ההכשרה / המדריך.

על מנת להצטרף כמדריך קליני למערך ההכשרות המעשיות בחוג, יש לעמוד במספר תנאים:

 • המדריך הינו בעל רישיון כמרפא בעיסוק מטעם משרד הבריאות, על פי חוק מקצועות הבריאות *.
 • המדריך בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה כמרפא בעיסוק.
 • המדריך בעל תעודת השתלמות בקורס הדרכה קלינית בהיקף של 16 שעות לפחות ממוסד אקדמי מוכר.

לפרטים נוספים ולהרשמה לקורסי הדרכה תשע"ד לחץ/י כאן

 • המדריך מתחייב לקבל את אישור מקומות עבודתו לאפשר לסטודנט להתנהל בשטח המקום, לעבוד ישירות עם מקבלי השירות, ולעשות שימוש בציוד, באופן שתואם את מטרות ההכשרה.
 • המדריך יוודא כי במקום ההכשרה קיימים כל האישורים, הרשיונות והביטוחים הנדרשים לצורך הגנה על הסטודנט במהלך תקופת ההכשרה.

* במקרים מסוימים, במסגרות בהן אין מרפאים בעיסוק, אך יש רצון לשלב את המקצוע בתוכן, ניתן להבנות הדרכה משולבת על ידי מדריך שאינו מרפא בעיסוק מתוך המסגרת, בעל ניסיון מוכח בהדרכת סטודנטים ועובדים, ביחד עם מדריך שהינו מרפא בעיסוק העומד בכל הדרישות, שאינו עובד במסגרת. לפרטים נוספים אנא פנו לצוות מערך ההכשרות.

המדריך נדרש ללוות את הסטודנט כמפורט

 • סיוע לסטודנט ברכישת הידע והכלים שהוגדרו במטרות ההכשרה, ובעיבוד חוויית ההתנסות המעשית, בשילוב עם ידע תיאורטי רלוונטי.
 • בניית תכנית הכשרה הכוללת שלב אוריינטציה, שלב תצפית ולמידה. שלב התנסות בפועל בהתאם למטרות ההכשרה וליעדים שהוגדרו, פגישת הדרכה שבועית אישית בת שעה לפחות, קביעת מועדים לביצוע הערכת אמצע והערכת סיום, תיאום תאריכים בהם ישתתף הסטודנט בישיבות צוות, ביקורים במסגרות או ביחידות נוספות, וישתתף בפעילויות מקצועיות נוספות.

להצעות לתכנית רב-שבועית להכשרה הכוללת דף אוריינטציה לחץ/י כאן

להצעות לדפי פעילות לסטודנטים לחץ/י כאן

למילוי טופס הצטרפות למערך ההכשרות ונכונות לקבלת סטודנטים בהכשרות הקרובות לחץ/י כאן

במהלך ההכשרה נדרש המדריך לבצע את המטלות הבאות:

 • ליצור תקשורת נעימה ומעצימה עם הסטודנט, באופן המאפשר למידה והתנסות באווירה בטוחה.
 • לאפשר לסטודנט להתנסות במגוון משימות מקצועיות, תוך קבלת ליווי, תמיכה ודוגמה אישית.
 • לחשוף את הסטודנט למגוון היבטים של עבודה רב-מקצועית, רצף תהליך טיפולי, כלי אבחון, הערכה והתערבות, שירותים שונים ועוד.
 • לספק לסטודנט מידע על מטופלים, במידת האפשר והמותר על-פי דין.
 • זמינות מרבית לסטודנט במהלך ההכשרה. במידה והמדריך נדרש להיעדר, עליו לדאוג לכתובת חליפית עבור הסטודנט, וליידע אותו ואת המדריך האזורי מטעם אונו.
 • פיקוח צמוד על ביצוע תכנית ההכשרה המעשית של הסטודנט דרך בדיקה מקדמית של תכנית ההתערבות שהוכנה על-ידי הסטודנט, השגחה על ביצוע ההתערבות, תצפיות ומתן משוב, במהלך כל הביצוע ועד לסיומו.
 • העברת חוות דעת מקצועית לגבי יכולותיו וקשייו של הסטודנט לצוות ההכשרות המעשיות באונו, בתקשורת ישירה ובאמצעות טופס הערכה שימולא באמצע תקופת ההכשרה ובסיומה.
 • עדכון האחראית על ההכשרה או המדריך האזורי בבעיות או שאלות חריגות המתעוררות במהלך תקופת ההכשרה.
 • חתימה על טופס נוכחות של הסטודנט במהלך ימי התצפיות וההכשרה המעשית המרוכזת, ואישור עבודת הסיכום שמגיש הסטודנט למכללה.
 • התעדכנות בידע מקצועי ורכישת כלים מתקדמים להדרכה, כולל השתתפות במפגשי הכנה והסבר שיתקיימו באונו מפעם לפעם.

לחזרה לדף הראשי – מרכז מידע למדריכים קליניים


כיצד עוברים הכשרה להיות מדריך קליני

במסגרת מערך ההכשרות המעשיות מתקיימים לאורך השנה קורסים להכשרת מדריכים קליניים, משותפים לחוגים לריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת ופיזיותרפיה, בהנחיית גב' זהבה זרחי, מרפאה בעיסוק ויועצת ארגונית. הקורסים מתקיימים בקבוצות של עד 20 לומדים, וכוללים למידה תיאורטית והתנסותית כאחד.

לפרטים נוספים ולהרשמה לקורסי הדרכה תשע"ד לחץ/י כאן

לחזרה לדף הראשי – מרכז מידע למדריכים קליניים


איזו עזרה וליווי מקבלים במהלך ההכשרה

 • למען הסר כל ספק – המדריך או מקום ההכשרה הינו במעמד של "קבלן עצמאי", ועל כן לא יחולו כל יחסי עובד מעביד בינו לבין אונו.
 • אונו אחרית מנהלית על הסטודנטים בתקופת ההכשרה, כולל ביטוח צד ג', וביטוח הכשרה מקצועית בביטוח לאומי.

קשר עם המדריכים:

 • בכל הכשרה מוגדרת אשת צוות אחת מתוך צוות מערך ההכשרות כאחראית, והיא הגורם מולו יש להעלות שאלות מנהליות ותכניות. ביחד איתה, מלווים את ההכשרה מדריכים אזוריים, שתפקידם לספק ליווי צמוד לעד 10 מדריכים וסטודנטים. ליווי זה ניתן ביחד ולחוד לסטודנט ולמדריך, ומאפשר תמיכה, גישור, וחשיבה משותפת על תהליכי ההכשרה. הליווי נעשה בדוא"ל, בטלפון, ובמידת הצורך באמצעות ביקור במקום ההכשרה.
 • הצעת מסלולים להכשרת מדריכים, ומתן נגישות לערוצי מידע (אתר אינטרנט למדריכים, ספריה ומאגרי מידע אלקטרוניים, ימי עיון והשתלמויות).
 • לקראת המפגש הראשון עם הסטודנט יועברו למדריך פרטי הסטודנט המשובץ למסגרתו, מועדי ההגעה להכשרה, דרישות ההכשרה, וידע אקדמי רלוונטי איתו מגיע הסטודנט.
 • ניתן יהיה להיעזר בסגל החוג לריפוי בעיסוק באונו, להבהרה של שאלות מול הסטודנטים ומול המסגרת בה מתבצעת ההכשרה המעשית.
 • אונו תתגמל כספית את המדריכים בדומה להסכמים המקובלים בין גורמים אקדמיים אחרים בתחום לבין מסגרות ההכשרה המעשית.
 • קיום מפגשים תקופתיים בין אחראית מערך ההכשרות המעשיות ו/או המדריכים האזוריים, לבין המדריכים במסגרות השונות, להערכת שביעות הרצון ההדדית ולבחינת דרכים לשיפור הקשר.
 • העברת משוב הסטודנט והמדריך האזורי למדריך בשטח בסיום תקופת ההכשרה לצורך למידה והתפתחות אישית ומקצועית.

לחזרה לדף הראשי – מרכז מידע למדריכים קליניים


איך מצטרפים

נשמח מאד לבחון ביחד אתכם שיתוף פעולה אפשרי בהכשרות המעשיות.

למילוי טופס הצטרפות למערך ההכשרות ונכונות לקבלת סטודנטים בהכשרות הקרובות לחץ/י כאן

בכל שאלה נודה לכם אם תצרו עמנו קשר בכתובת otclinics@ono.ac.il או באופן ישיר עם חברות צוות המערך.

לחזרה לדף הראשי – מרכז מידע למדריכים קליניים

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }