חומרים אקדמיים
חומרים אקדמיים

חומרים אקדמיים

עבודה מסכמת

העבודות המסכמות את ההכשרות המעשיות, מתייחסות כולן לפיתוח מיומנות של רציונאל קליני, המחברת בין הידע התיאורטי לבין העשייה בשדה. בכל עבודה מתבקשים הסטודנטים להביא את הרציונאל הקליני לידי ביטוי דרך משימה אחרת, התואמת את השלב האקדמי והמקצועי בו הם נמצאים.

  • הכשרה ראשונה (שנה ב') – ניתוח פרופיל עיסוקי של אדם אליו נחשפו במהלך ההכשרה.
  • הכשרה שניה (שנה ג') – כתיבת דו"ח תפקודי מלא בהתייחס לאדם אותו ליוו במהלך ההכשרה, כולל הצעה לפיתוח אמצעי התערבות ספציפי לצרכי האדם.
  • הכשרה שלישית (שנה ד') – כתיבת דו"ח תפקודי מלא בהתייחס לאדם אותו ליוו במהלך ההכשרה בהערכה, התערבות וסיום תהליך.

את העבודות יש להגיש שבועיים מסיום ההכשרה (למעט העבודה בשנה ג' שתוגש לפני תום ההכשרה). על המדריך לאשר כי קרא את העבודה וכי היא תואמת את שהתרחש במהלך ההכשרה. המדריך מוזמן להביע גם הערות והתייחסויות לעבודה, אך אלה לא יהוו חלק מהציון, אלא ישמשו כמשוב לסטודנט. העבודות נבדקות על ידי סגל החוג המומחה לאותו תחום. ציון העבודה מהווה 50% מציון ההכשרה (50% הנוספים הם ציון הערכת תפקוד הסטודנט בהכשרה)

כחלק מתפקידו, המדריך נדרש לסייע לסטודנט באיתור מקבלי שירות או צרכים המתאימים לעבודה אותה הוא נדרש לבצע. המדריכים מוזמנים ללוות את הסטודנטים בתהליך כתיבת העבודה, בהתייעצות, בחשיבה משותפת, ובמידת הצורך ניתן להיעזר בסגל האקדמי בחוג להתאמת העבודה לסביבות העבודה השונות.

בהצלחה.

לחזרה לדף הראשי – מרכז מידע למדריכים קליניים


  

סילבוסים להכשרות וקורסים מקדימים

לחזרה לדף הראשי – מרכז מידע למדריכים קליניים

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }