הכשרה מעשית
הכשרה מעשית

הכשרה מעשית

הכשרה מעשית בריפוי בעיסוק 

במהלך לימודי התואר הראשון בריפוי בעיסוק נדרשים הסטודנטים לצבור 1,000 שעות של התנסות מעשית במגוון סוגים של מסגרות ועם אוכלוסיות המתמודדות עם קשיים תפקודיים שונים. ההכשרות מתקיימות במסגרות בריאות, רווחה, חינוך ושיקום.

 

בהכשרה המעשית הסטודנטים מבצעים אינטגרציה בין הידע האקדמי שרכשו לבין יישומו בשטח, ורוכשים מיומנויות וכלים כמטפלים מקצועיים. ההכשרות המעשיות מספקות בסיס התנסותי רחב ומגוון, במסגרתו הסטודנטים בוחנים את יכולותיהם, ואת הידע שרכשו, וצוברים ניסיון מעשי במתן שירות כמרפאים בעיסוק.

 

ההכשרות המעשיות כוללות מטלות ומשימות ברורות, בהתאמה לדרישות המצופות על ידי ארגון המרפאים בעיסוק העולמי (WFOT) ובהתאם לחוק מקצועות הבריאות (תשס"ח, 2008). החוג לריפוי בעיסוק, בפקולטה למקצועות הבריאות, של הקריה האקדמית אונו, שם לו למטרה לפתח מקומות הכשרה חדשים, להכשיר מדריכים בתחומים מגוונים, ולבנות את מערך ההכשרה המעשית במשותף על ידי אנשי שטח ואנשי אקדמיה.

מבנה ההכשרה

כל סטודנט עובר במהלך התואר שלוש תקופות הכשרה – בשנה ב', בשנה ג', ובשנה ד'. בשנים ב' ו-ד' הסטודנטים נמצאים במסגרת ההכשרה ארבעה ימים בשבוע, ובימי ה' נמצאים בלימודים במכללה. ההכשרה המתקיימת בשנה ג', נפרסת על פני כחצי שנה, ובמהלכה נמצאים הסטודנטים בשטח יומיים בשבוע מלאים, בימים ב' ו-ד'. בשאר הימים נמצאים הסטודנטים בלימודים ובכך מתאפשרת למידה אינטגרטיבית יותר בין התיאוריה והמעשה.

 

את ההכשרה המעשית מלווה מדריך קליני העובד במסגרת בה שובץ הסטודנט להכשרה, ואשר הוכשר להדריך סטודנטים. המדריך הקליני הינו מרפא בעיסוק ותיק ומנוסה, והוא עצמו מקבל ליווי צמוד ותמיכה מצוות ההכשרות המעשיות של המכללה, על מנת לוודא כי התנאים והדרישות מההכשרה אכן מתקיימים.

 

הלימודים במכללה במקביל להכשרה כוללים השתתפות של הסטודנטים בקבוצת הדרכה, המלווה את תהליך הפיכתם מסטודנטים לאנשי מקצוע, ובה הם מביאים להתייעצות ולחשיבה משותפת עם חבריהם לכתה דילמות העולות במהלך ההכשרה.

דרישות ההכשרה

הסטודנטים נדרשים להשתלב במהלך ההכשרות כחלק מצוות המקום, בתחילה בתצפית, ובהמשך בביצוע אבחונים, הערכות, תכנון וביצוע התערבות טיפולית מול יחידים וקבוצות, ויצירת קשר עם גורמים מלווים נוספים של הלקוחות אותם הם מלווים.

 

במהלך ההכשרה מתקיימת אחת לשבוע פגישת הדרכה עם המדריך הקליני בת שעה לפחות, במסגרתה מקבל הסטודנט משוב על התנהלותו המקצועית והאישית, ונקבעות מטרות ודרכי פעולה להמשך. הסטודנט מחויב ללמידה ולהרחבת הידע ככל האפשר, אם בעזרת המדריך הקליני והמידע הקיים בתוך סביבת ההכשרה, ואם באמצעות חומרים אקדמיים העומדים לרשותו.

 

באמצע תקופת ההכשרה ובסיומה מעביר המדריך לסטודנט הערכה לגבי תפקודו ומציין נקודות לשיפור ונקודות לשימור. בעזרת ההערכה יכול הסטודנט לכוון את המשך פעילותו בצורה מדידה וברורה. בסיום כל תקופת הכשרה הסטודנטים נדרשים להגיש עבודה מסכמת, המתייחסת ללקוח או למטופל אותו ליוו במהלך ההכשרה ולתהליכי הלמידה שעשו. ציון ההכשרה מורכב מציון הערכת המדריך ומציון העבודה המסכמת.

מעוניינים להדריך?

מרפאים בעיסוק בעלי ותק של שנתיים לפחות, מוזמנים להציע את עצמם כמדריכים קליניים באמצעות מילוי טופס נכונות לקבלת סטודנטים להכשרה מעשית.‏

מעוניינים להצטרף לקורס להכשרת מדריכים?

קורסים להכשרת מדריכים מתקיימים לכל אורך השנה במשותף לקלינאי תקשורת ולמרפאים בעיסוק. את הקורסים מנחה הגב' זהבה זרחי, ובמסגרתם נלמדות ומתורגלות מיומנויות הדרכה שונות, בדגש על הדרכת סטודנטים. פרטים נוספים בעמוד קורסים להכשרת מדריכים לקליניים במקצועות הבריאות.

מבנה ומטרות להכשרות המעשיות

מבנה ומטרות להכשרה הראשונה (שנה ב')

 • הסטודנטים יוצאים להכשרה המעשית הראשונה בשנת לימודיהם השנייה, בסוף סמסטר ב'.
 • בתחילת סמסטר ב' יתקיים "יום הכנה" משותף למדריכים ולסטודנטים בקריה האקדמית אונו.
 • ההכשרה כוללת יום אוריינטציה במקום ההכשרה כשבועיים לפני התאריך, ובהמשך 8 שבועות של פעילות שוטפת במקום.
 • סה"כ נדרשים הסטודנטים למלא 210 שעות הכשרה במהלך תקופה זו (כ-27 שעות בשבוע).

 

ההכשרה מתקיימת בימים א-ד. בימי ה' הסטודנטים יגיעו לקריה האקדמית אונו לצורך לימודים ולמפגשי הדרכה קבוצתיים שיסייעו להם לעבד את חווית ההכשרה המעשית.

 

מטרת על: חשיפה לשדה הקליני בסביבות עבודה שונות, הכולל מפגש עם אוכלוסיות שונות, אנשי מקצוע שונים ובפרט, מרפאים בעיסוק. ההכשרה כוללת התנסות ראשונית במתן שירות כמרפא בעיסוק.

 

מטרות לטווח קצר:

 • הסטודנט יפתח הבנה לגבי השלכת המגבלה התפקודית על חיי היומיום ועל ההשתתפות של לקוחות שונים
 • הסטודנט ילמד לעשות שימוש בשפה המקצועית בהקשרים שונים
 • הסטודנט יתנסה בכלים מקצועיים וירכוש מיומנויות בסיסיות בשימוש בהם
 • הסטודנט יפתח את זהותו המקצועית כמרפא בעיסוק

 

אמצעים להשגת המטרות (התנסויות במהלך ההכשרה):

 •  היכרות עם מסגרת העבודה והציפיות מהמרפא/ה בעיסוק.
 • תצפית על עבודת המרפא/ה בעיסוק, על מרכיביה השונים בסביבות ובסיטואציות שונות.
 • התנסות ביצירת קשר עם לקוח, עם אחרים משמעותיים ועם אנשי צוות נוספים, כולל צפייה בלקוח/במטופל במגוון סוגי אינטראקציות.
 • התנסות בבניית פרופיל עיסוקי – איסוף מידע על לקוח, צרכיו, יכולותיו, הציפיות ממנו, באמצעות תצפית, שאלון, ראיון, תשאול אחרים משמעותיים ואנשי צוות שונים, איסוף מידע מתיק רפואי, ניתוח פעילות ועיסוקים.
 • התנסות, בליווי מרפאה בעיסוק, בהעברת אבחון או חלק ממנו, ניתוח הממצאים, כתיבת מטרות התערבות ובזיהוי אמצעי התערבות רלוונטיים.
 • התנסות, בליווי מרפאה בעיסוק, בביצוע התערבות קצרת טווח, בהשתתפות בישיבת צוות, ובהעברת פעילות קבוצתית.

 

מבנה ומטרות להכשרה השנייה (שנה ג'):

 •  הסטודנטים יוצאים להכשרה המעשית השנייה בשנת לימודיהם השלישית, במהלך כל סמסטר ב'.
 • ההכשרה כוללת יום אוריינטציה במקום ההכשרה כשבועיים לפני תחילתה, ובהמשך 23 שבועות של פעילות שוטפת במקום, יומיים מלאים בשבוע.
 •  סה"כ נדרשים הסטודנטים למלא 290 שעות הכשרה במהלך תקופה זו (כ-14 שעות בשבוע).
 • ההכשרה מתקיימת בימים ב' ו-ד'. ובשאר הימים  מגיעים הסטודנטים לקריה האקדמית אונו לצורך לימודים ולמפגשי הדרכה קבוצתיים שיסייעו להם לעבד את חווית ההכשרה המעשית.

 

מטרת על: חשיפה לשדה הקליני בסביבות עבודה שונות, הכולל מפגש עם אוכלוסיות שונות, אנשי מקצוע שונים ובפרט, ריפוי בעיסוק, והתנסות במתן שירות לאורך זמן כמרפא בעיסוק למטופל אישי אחד או שניים.

 

מטרות לטווח קצר:

 • הסטודנט יפתח הבנה לגבי השלכת המגבלה התפקודית על חיי היומיום ועל ההשתתפות של לקוחות שונים, עם צרכים ויכולות שונים.
 •  הסטודנט ילמד לעשות שימוש בשפה המקצועית בהקשרים שונים
 • הסטודנט יתנסה בכלים מקצועיים וירכוש מיומנויות בסיסיות בשימוש בהם
 • הסטודנט יפתח את זהותו המקצועית כמרפא בעיסוק
 • הסטודנט יתנסה בתהליך טיפולי ממושך, ובהשתלבות בהיקף עבודה דומה לרבע משרה (בשונה מההכשרות האחרות)

 

אמצעים להשגת המטרות (התנסויות במהלך ההכשרה):

 • היכרות עם מסגרת העבודה והציפיות מהמרפא/ה בעיסוק.
 • תצפית על עבודת המרפא/ה בעיסוק, על מרכיביה השונים בסביבות ובסיטואציות שונות.
 • התנסות ביצירת קשר עם לקוח, עם אחרים משמעותיים ועם אנשי צוות נוספים, כולל צפייה בלקוח/במטופל במגוון סוגי אינטראקציות.
 • התנסות בבניית פרופיל עיסוקי – איסוף מידע על לקוח, צרכיו, יכולותיו, הציפיות ממנו, באמצעות תצפית, שאלון, ראיון, תשאול אחרים משמעותיים ואנשי צוות שונים, איסוף מידע מתיק רפואי, ניתוח פעילות ועיסוקים.
 • התנסות, בליווי מרפאה בעיסוק ובאופן עצמאי, בהעברת אבחון או חלק ממנו, ניתוח הממצאים, כתיבת מטרות התערבות ובזיהוי אמצעי התערבות רלוונטיים.
 • התנסות, בליווי מרפא/ה בעיסוק ובאופן עצמאי, בביצוע התערבות קצרת טווח, בהשתתפות בישיבת צוות, ובהעברת פעילות קבוצתית.

 

מבנה ומטרות להכשרה השלישית (שנה ד'):

 • הסטודנטים יוצאים להכשרה המעשית השלישית בשנת לימודיהם הרביעית, במשך כל סמסטר א'.
 • ההכשרה כוללת יום אוריינטציה במקום ההכשרה כשבועיים לפני תחילתה, ובהמשך 14 שבועות של פעילות שוטפת במקום.
 • סה"כ נדרשים הסטודנטים למלא 350 שעות הכשרה במהלך תקופה זו (כ-27 שעות בשבוע).
 • ההכשרה מתקיימת בימים א-ד. בימי ה' הסטודנטים יגיעו לקריה האקדמית אונו לצורך לימודים ולמפגשי הדרכה קבוצתיים שיסייעו להם לעבד את חווית ההכשרה המעשית.

 

מטרת על: חשיפה לשדה הקליני בסביבות עבודה שונות, הכולל מפגש עם אוכלוסיות שונות, אנשי מקצוע שונים ובפרט, ריפוי בעיסוק, והתנסות במתן שירות כמרפא בעיסוק למספר מטופלים אישיים ובקבוצה.

 

מטרות לטווח קצר:

 • הסטודנט יפתח הבנה לגבי השלכת המגבלה התפקודית על חיי היומיום ועל ההשתתפות של לקוחות שונים, עם צרכים ויכולות שונים.
 • הסטודנט ילמד לעשות שימוש בשפה המקצועית בהקשרים שונים
 • הסטודנט יתנסה בכלים מקצועיים וירכוש מיומנויות בסיסיות בשימוש בהם
 • הסטודנט יפתח את זהותו המקצועית כמרפא בעיסוק

 

אמצעים להשגת המטרות (התנסויות במהלך ההכשרה):

 • היכרות עם מסגרת העבודה והציפיות מהמרפא/ה בעיסוק.
 • תצפית על עבודת המרפא/ה בעיסוק, על מרכיביה השונים בסביבות ובסיטואציות שונות.
 • התנסות ביצירת קשר עם לקוח, עם אחרים משמעותיים ועם אנשי צוות נוספים, כולל צפייה בלקוח/במטופל במגוון סוגי אינטראקציות.
 • התנסות בבניית פרופיל עיסוקי ובכתיבת דו"ח תפקודי מלא – איסוף מידע על לקוח, צרכיו, יכולותיו, הציפיות ממנו, באמצעות תצפית, שאלון, ראיון, תשאול אחרים משמעותיים ואנשי צוות שונים, איסוף מידע מתיק רפואי, ניתוח פעילות ועיסוקים.
 • התנסות, בליווי מרפאה בעיסוק ובאופן עצמאי, בהעברת אבחון או חלק ממנו, ניתוח הממצאים, כתיבת מטרות התערבות ובזיהוי אמצעי התערבות רלוונטיים.
 • התנסות, בליווי מרפא/ה בעיסוק ובאופן עצמאי, בביצוע התערבות קצרת טווח, בהשתתפות בישיבת צוות, ובהעברת פעילות קבוצתית.
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }