תואר שני בייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולארגונים עסקיים (.M.A)

תפריט של תואר שני בייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולארגונים עסקיים (.M.A)

תואר שני בייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולארגונים עסקיים (.M.A)

 

לימודי ייעוץ ארגוני – מניהול חינוכי לניהול מקצועי

היום, כאשר בתי הספר במדינת ישראל, עברו למערכת של ניהול עצמי, נתקלים מנהלי בתי הספר בסוגיות ניהוליות איתן לא נאלצו להתמודד בעבר: ניהול ארגוני, שיווק, תקצוב, מערכות מידע ועוד.
כדי להצליח, כבר לא מספיק להיות איש חינוך והוראה, חייבים ידע ויכולות של מנהל מקצועי. גם מנהלי מוסדות חינוך בלתי פורמאלי ועמותות, זקוקים לידע, סיוע וייעוץ על מנת לאפשר לארגון שלהם לפעות בהצלחה על פי מערכת הערכים שלהם.

תואר שני בייעוץ ארגוני* עם הכשרת מנהלים ייחודית

לימודי ייעוץ ארגוני ללמוסדות חינוך ולארגונים עסקיים של של הקריה האקדמית אונו, מכשירים את בוגרי בית הספר לחינוך שלנו, לתפקידים מגוונים במערכות חינוך פורמאליות, בלתי פורמאליות ובמוסדות חברתיים בתחום ייעוץ הארגוני והמערכתי.

הבנת הדינמיקה של המערכת והיכולת להניע תהליכים של שיפור היעילות התפקודית של המערכת, מהווים משאבים חיוניים לאנשי מפתח וליועצים העוסקים בזירה החינוכית והחברתית.

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג. לתוכנית קיימת רשת ביטחון מלאה ממסלול ה- .M.B.A של הקריה האקדמית אונו.

ארגז הכלים שמקבלים בתכנית

במסגרת התואר השני בייעוץ ארגוני רוכשים הסטודנטים כישורים רבים אשר מאפשרים להם להשתלב בהצלחה במוסדות חברתיים ובמוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים בתפקידי ניהול, הדרכה, ייעוץ ארגוני ופיתוח ארגוני במערכות חברתיות אחרות הדומות במאפייניהן למערכות החינוכיות. במהלך הלימודים לומדים הסטודנטים לנתח ולהבין ארגונים, התנהגות ארגונית ותהליכים ארגוניים.
 

התמקדות במערכות חינוכיות:

 • הכרת המבנה והסביבה שבה פועלות מערכות חינוכיות
 • הבנת המשימות והצרכים הייחודיים של מערכות חינוכיות
 • הכרת תפקידי אנשי הצוות, האתגרים עמם הם מתמודדים והנושאים בהם הם זקוקים לייעוץ כדי להתמודד בהצלחה אם האתגרים ולשפר את האפקטיביות של פעולתם.

התמחות מעשית (פרקטיקום) בייעוץ ארגוני

התואר השני בייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות חינוך מאפשר ללומדים בו גם התנסות מעשית (פרקטיקום) במהלך התואר. מטרת הפרקטיקום היא לאפשר לסטודנט ליישם את הנלמד במסגרת התואר בתנאי שטח, זאת בפיקוח של צוות המרצים בתכנית.
עלות הפרקטיקום – 2,500 ש"ח (בנוסף לעלות התואר).

 

משך הלימודים
7 טרימסטרים רצופים.

 

ימי לימוד
טרם נפתח הרישום למסלול זה.
נציגי מחלקת הרישום שלנו ישמחו לתת לכם מידע אודות תוכניות לימוד אחרות בטלפון: 03-5311888

שכר לימוד 

שכר לימוד לתואר שני

שכר לימוד לתואר שני במנהל עסקים

שכר לימוד לתואר שני לשנה"ל תשע"ט

פקולטהמסלולשכר הלימוד עבור התוארמינימום תשלום (לתואר)מספר תשלומים מקסימלי
מנהל עסקיםתואר שני במנהל עסקים49,700 ש"ח100%15
מנהל עסקים

תואר שני במנהל עסקים

התמחות בייעוץ ארגוני

54,700 ש"ח
(כולל פרקטיקום)
100%15
משפטיםתואר שני במשפטים29,000 ש"ח100%15
מדעי הרוחתואר שני ביהדות19,500 ש"ח100%10
 • תואר שני במנהל עסקים:
  התמחות בייעוץ ארגוני – עלות הפרקטיקום – 5000 ש"ח.
  התמחות בניהול מערכות בריאות ופארמה – עובדי ארגוני הבריאות ורוקחים זכאים למלגה בסך 8,750 ש"ח בשכר הלימוד. פרטים בהרשמה.
  עלות התמחות נוספת – 5,000 ש"ח.
  שכר הלימוד כולל קורסי השלמה.
 • תואר שני במשפטים: 
 • עבור קורסים של בית הספר למשפטים של אוניברסיטת קולומביה נדרשת תוספת תשלום – פרטים בהרשמה (פתיחת הקורסים המשותפים עם אוניברסיטת קולומביה מותנית במינימום נרשמים).
 • תואר שני ביהדות: 
  שכר הלימוד כולל קורסי השלמה.
 • שכר הלימוד יוסדר באמצעות מזומן, הוראת קבע או בכרטיס אשראי.
 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי ניתן להוריד כאן
 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות הוראת קבע ניתן להוריד כאן
 • התשלומים בכל מסלולי הלימוד הינם שווים,לא צמודים וללא רבית.
 • שכר הלימוד השנתי מתעדכן מדי שנה ולא יפחת מהצמדה לעליית מדד המחירים לצרכן.
 • שכר הלימוד כולל דמי חברות באגודת הסטודנטים. הלימוד כולל : דמי אבטחה, שרותי מחשב וספרייה, שרותי מינהל הסטודנטים, אישורי לימודים ללא הגבלה, דמי ביטוח, חוברות מקראות ותרגילים ודמי חברות באגודת הסטודנטים (הקריה האקדמית אונו תעביר את פרטי הסטודנטים וחברי האגודה ודרכי ההתקשרות עימם).
 • בני זוג נשואים או בני משפחה מדרגה ראשונה, הלומדים במקביל ומשלמים שכר לימוד מלא, זכאים להנחה של 10% כל אחד.
 • חובת תשלומי שכר הלימוד ועמידה בפרעונם המלא חלה על הסטודנט בלבד.
 • מדור שכר לימוד – שעות קבלת קהל 
יום א' עד יום ה'משעה 09:00-12:00
ומשעה 14:00-18:00
יום ו'משעה 08:00-12:00

מספר פקס: 03-7382299

 • הנחיות כלליות

בתום תהליך הרישום אשר יתבצע במנהל הרישום ישלחו מכתבי קבלה למתקבלים. למכתב הקבלה יצורף טופס תשלום שכר הלימוד. את שכר הלימוד יש להסדיר עד למועד המצוין במכתב הקבלה. סטודנט אשר לא יסדיר את מלוא שכר הלימוד עד למועד זה, יאבד את מקומו ואין הקריה האקדמית אונו יכולה להבטיח את לימודיו בשנה זו.

 • ביטוח לאומי

על פי תקנות הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי יגבה דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי שנקבע לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה. תשלומים אלה יגבו באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו לביתו של הסטודנט. סטודנט שעובד בתקופת לימודיו ימלא אחר ההוראות אשר יצורפו לפנקסי התשלומים על מנת לקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי. בכל מקרה הקריה האקדמית אונו לא תעסוק בגביית דמי ביטוח לאומי.

 • פיגורים בתשלומים

סטודנטים אשר יפגרו באחד התשלומים, יחויבו בהפרשי הצמדה ובריבית צמודה בשיעור 5% לחודש או בחלק ממנה. שיעור הריבית יתעדכן מעת לעת  כנהוג בקריה האקדמית אונו סטודנטים אשר לא יסדירו את אופן תשלום שכר הלימוד לא יורשו להכין מערכת ולהתחיל בלימודים.

 • הקריה האקדמית אונו מעניקה לך הטבה ייחודית למימון הלימודים

הקריה האקדמית אונו מעניקה הטבה ייחודית למימון הלימודים באמצעות קרן שכ"ל. ניתן לקבל הסדר מימון המאפשר לך לפרוס את שכר הלימוד בפריסה ארוכה וללא ריבית.

לפרטים נוספים:

בטלפון – 03-9635856

בדוא"ל – service@sachal.co.il

באתר – www.sachal.co.il/ono

 

sachal-2016

    

Print Friendly, PDF & Email
  

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג. לתכנית רשת ביטחון מלאה ממסלול ה- .M.B.A של הקריה האקדמית אונו.


תכנית הלימודים

 • יסודות הראיון הייעוצי
 • פסיכולוגיה של האישיות, התפתחות ולמידה
 • מבוא להתנהגות ארגונית
 • מבוא לשיווק
 • אסטרטגיות שיווק לשירותים
 • מנהל חינוך ושירותים חברתיים-עקרונות ותפישות
 • מבוא ליעוץ במערכות חינוך
 • התנהגות ארגונית בגישה מערכתית
 • מבוא לכלכלה מיקרו ומאקרו
 • מיומנויות במו”מ
 • מנהיגות וניהול
 • מבוא לחשבונאות
 • בנית תכנית אסטרטגית
 • אבחון ארגוני
 • ניהול ההון האנושי וניהול השונות
 • מחקר איכותני
 • היבטים פיננסיים בניהול
 • יעוץ בחברה רב תרבותית
 • סמינר פרקטיקום יעוץ ארגוני
 • סמינר פרקטיקום יעוץ חינוכי
 • שינוי ארגוני
 • אתיקה ואחריות חברתית
 • היועץ ויזמות עסקית
 • מבוא לתהליכים קבוצתיים והתפתחות קבוצות
 • יסודות היעוץ וההתערבות
 • פרקטיקום וקבוצות עמיתים-חלק א’
 • פרקטיקום ביעוץ ארגוני למוסדות חינוכים וחברתיים
 • הנחית קבוצות לארגונים חינוכים וחברתיים
 • סמינר אלימות ובני נוער
 • סמינר יעוץ ומגדר בארגונים חינוכיים וחברתיים
 • יעוץ בצמתי קריירה
 • גישות קוגנטיביות ביעוץ
 • הנחית קבוצות
 • יעוץ יישומי והתערבות
 • פרקטיקום וקבוצות עמיתים-חלק ב’
 • סמינר יעוץ לארגונים העובדים עם מתבגרים
 • יעוץ והתערבות בקשרים שבין המערכת
 • המשפחתית לבין מערכת חינוך וחברה
 • הדרכת מורים בעבודה מול תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
 • גישות קוגנטיביות ביעוץ
 • פסיכודרמה בעבודת היועץ

בין המרצים

 • פרופ' טובה הרטמן
 • ד"ר נירית ליפשיץ
 • פרופ' יואב גנזך
 • ד"ר איל מעוז
 • פרופ' דיויד גילה
 • ד"ר בועז שליט
 • פרופ' יהודה בר שלום
 • ד"ר גלית שמיר עילם
 • ד"ר סיגל אופנהיים
 • ד"ר עידית פינקלשטיין
 • ד"ר ארז יעקובי
 • ד"ר שרבל שוקייר
 • ד"ר הלל אברהם רחל
 • ד"ר גיל אבנימלך
 • ד"ר עמוס ישראל פליסהואור
 • גב' הדס שושני
 • ד"ר רלי טהון
 • גב' חגית לקר
 • גב' אפרת אגמון

 

הענקת התואר מותנית באישור המל"ג. לתכנית רשת ביטחון מלאה ממסלול ה- .M.B.A של הקריה האקדמית אונו.

 

 

נשמח לדבר על מסלולים נוספים, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דואר אלקטרוני:

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }