מסלול דו-שנתי מואץ במימון ושוק ההון
מסלול דו-שנתי מואץ במימון ושוק ההון

מסלול דו-שנתי מואץ במימון ושוק ההון

ראש המסלול: ד"ר אופיר בן אסולי

מסלול קריירה

המטרה המרכזית של התואר המואץ הדו שנתי במנהל עסקים היא הקניית ידע נרחב בניהול, כולל יסודות הניהול בכלכלה, מימון, מערכות מידע וחשבונאות, במהלך השנה הראשונה בתואר. בשנה השנייה תהיה העמקה באחת מן ההתמחויות הבאות: ניהול משאבי אנוש, מימון ומערכות מידע. במסגרת זו יוענק לסטודנטים ידע מקצועי, יישומי ותיאורטי רב בניהול ובאחת ההתמחויות, ממרצים עם ניסיון מקצועי-ניהולי רב, ומנקודות מבט של מגוון רמות ניהול. כל זאת במסגרת שנתיים של לימודים בהיקף נרחב. התואר הדו שנתי במנהל עסקים באחת מן ההתמחויות (מימון, משאבי אנוש או מערכות מידע) מחובר מאוד לתעשייה ולשוק העבודה. התכנית מתעדכנת באופן רציף ומלווה בוועדות מקצועיות שמציפות את הצרכים של התעשייה ושל שוק העבודה.

 

התמחות במימון

ראש ההתמחות: ד״ר עדו קאליר
מטרת ההתמחות במימון היא להכשיר אנליסטים יועצים ומנהלים פיננסים לתפקידים מובילים בבנקים, חברות נדל”ן, בתי השקעות חברות ביטוח וחברות טכנלוגיות-פיננסיות. התואר מקנה ידע מעמיק בתחומים מגוונים של נדל”ן, השקעות, מסחר ממוחשב וטכנולוגיה פיננסית.  בנוסף, מסיימי התואר יוכלו להתחיל התמחות מייד עם סיום התואר בבתי השקעות וחברות ביטוח בכפוף לעמידה בבחינות חיצוניות וכן לתעודה מקצועית בתחום הנדל”ן.

שכר לימוד

שכר לימוד לתואר ראשון

שכר לימוד לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ט

 

פקולטה

מסלול שכר לימוד שנתי בש"ח מינימום תשלום לתואר

מספר תשלומים לשנה

משפטים תואר ראשון במשפטים 33,300 350% 10
מנהל עסקים תואר ראשון במנהל עסקים 31,400 300% 10
מנהל עסקים תואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית 31,400 300% 10
מנהל עסקים תואר ראשון מואץ (שנתיים) 36,000 300% 10
לימוד מקביל תואר ראשון במנהל עסקים + תואר ראשון במשפטים 39,000 350% 10
מקצועות הבריאות תואר ראשון בריפוי בעיסוק 33,750 350% 10
מקצועות הבריאות תואר ראשון בהפרעות בתקשורת 33,750 350% 10
מקצועות הבריאות תואר ראשון בספורטתרפיה  30,000 300% 10
מדעי הרוח  תואר ראשון בחינוך וחברה 21,000 300% 10
מדעי הרוח תואר ראשון בחינוך וחברה + מסלול הסמכה בספורט 22,000 300% 10
מדעי הרוח תואר ראשון בחינוך וחברה בהתמחות בטכנולוגיות למידה 21,000 300% 10
בית הספר למוסיקה תואר ראשון במוסיקה רב תחומית 27,500 400% 10

 

 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי – ניתן להוריד כאן
 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות הוראת קבע – ניתן להוריד כאן
 • שכר הלימוד כולל : דמי אבטחה, שרותי מחשב וספרייה, שרותי מינהל  הסטודנטים, אישורי לימודים ללא הגבלה, דמי ביטוח, דמי חברות באגודת הסטודנטים (הקריה האקדמית אונו תעביר את פרטי הסטודנטים וחברי האגודה ודרכי ההתקשרות עימם).
 • הסטודנטים למשפטים במסלול בוקר ישלמו שכר לימוד שנתי מלא כפול שלוש וחצי, אף שלימודיהם יימשכו שלוש שנים בלבד.
 • שכר הלימוד השנתי מתעדכן מדי שנה ולא יפחת מהצמדה לעליית מדד המחירים לצרכן.
 • שכר לימוד לתואר ראשון במשפטים, ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת ישולם, בכל מקרה, בשלוש וחצי שנים רצופות ועוקבות ללא תלות בהתקדמות אקדמית בין השנים.
 • שכר לימוד לתואר ראשון במנהל עסקים ישולם, בכל מקרה, בשלוש שנים רצופות ועוקבות ללא תלות בהתקדמות אקדמית בין השנים.
 • בגין כל שנת לימודים נוספת מעבר לתקופת הלימודים הנקובה, ישולם שכר לימוד בסך של 3,000 ש"ח.
 • שכר הלימוד להתמחות בחשבונאות אינו כולל את עלות שנת ההשלמה (שנה ד').
 • הכרה בלימודים קודמים עשויה לזכות בהפחתה בשכר הלימוד בכפוף לכללי הקריה האקדמית אונו.
 • בני זוג נשואים או בני משפחה מדרגה ראשונה, הלומדים במקביל ומשלמים שכר לימוד מלא, זכאים להנחה של 10% לכל אחד מהם.
 • הלימודים בקריה האקדמית אונו מוכרים לצורך שימוש בכספי הפיקדון למשוחררי צה"ל.
 • עלות מכינה קדם אקדמית מלאה למועמדים מעל / מתחת לגיל 30 הינה 7,150 ש"ח ב – 4 תשלומים שווים.
 • שכר הלימוד יוסדר באמצעות מזומן, הוראת קבע או בכרטיס אשראי.
 • חובת תשלומי שכר הלימוד ועמידה בפרעונם המלא חלה על הסטודנט בלבד.
 •  מדור שכר לימוד – שעות קבלת קהל 
יום א' עד יום ה' משעה 09:00-12:00
ומשעה 14:00-18:00
יום ו' משעה 08:00-12:00

מספר פקס: 03-7382299

 • הנחיות כלליות

בתום תהליך הרישום אשר יתבצע במנהל הרישום ישלחו מכתבי קבלה למתקבלים. למכתב הקבלה יצורף טופס תשלום שכר הלימוד. את שכר הלימוד יש להסדיר עד למועד המצוין במכתב הקבלה. סטודנט אשר לא יסדיר את מלוא שכר הלימוד עד למועד זה, יאבד את מקומו ואין הקריה האקדמית אונו יכולה להבטיח את לימודיו בשנה זו.

 • ביטוח לאומי

על פי תקנות הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי יגבה דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי שנקבע לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה. תשלומים אלה יגבו באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו לביתו של הסטודנט. סטודנט שעובד בתקופת לימודיו ימלא אחר ההוראות אשר יצורפו לפנקסי התשלומים על מנת לקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי. בכל מקרה הקריה האקדמית אונו לא תעסוק בגביית דמי ביטוח לאומי.

 • פיגורים בתשלומים

סטודנטים אשר יפגרו באחד התשלומים, יחויבו בהפרשי הצמדה ובריבית צמודה בשיעור 5% לחודש או בחלק ממנה. שיעור הריבית יתעדכן מעת לעת  כנהוג בקריה האקדמית אונו סטודנטים אשר לא יסדירו את אופן תשלום שכר הלימוד לא יורשו להכין מערכת ולהתחיל בלימודים.

 • הקריה האקדמית אונו מעניקה לך הטבה ייחודית למימון הלימודים

הקריה האקדמית אונו מעניקה הטבה ייחודית למימון הלימודים באמצעות קרן שכ"ל. ניתן לקבל הסדר מימון המאפשר לך לפרוס את שכר הלימוד בפריסה ארוכה וללא ריבית.

לפרטים נוספים:

בטלפון – 03-9635856

בדוא"ל – service@sachal.co.il

באתר – www.sachal.co.il/ono

 

sachal-2016

    

Print Friendly, PDF & Email

ימי לימוד

מחזור אוקטובר 2018 

קמפוס קרית אונו

תכנית בוקר

ימים א׳, ג׳, ה׳ בין השעות 16:00-8:00

משך הלימודים

6 סמסטרים רצופים כולל סמסטרי קיץ לאורך כל התואר.
מועדי הבחינות, שיעורי ההשלמה ותרגולים מעשיים, לא יתקיימו בהכרח בימים ובשעות הלימוד הקבועים במסלול.

 

מעוניינים במידע נוסף? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דואר אלקטרוני:

 

תכנית הלימודים

שנה א'-חטיבת מיון ראשוני

מבוא לכלכלה מיקרו

מתמטיקה למנע״ס

אוריינות אקדמית

יסודות התכנות א׳ – קורס בחירה

מחוייבות קהילתית

יישומי אקסל למנהלים

יסודות החשבונאות

התנהגות ארגונית

מערכת המשפט בישראל

מבוא לכלכלה מאקרו

אסטרטגיה וניהול השיווק

מבוא למערכות מידע

יסודות התכנות ב׳ – קורס בחירה

יסודות המימון

שיטות כמותיות לניהול

סטטיסטיקה למנע״ס א׳ + ב׳

ניהול פיננסי

ניהול משאבי אנוש

יזמות עסקית

משפט עסקי

מבוא ליצירת ערך

 

שנה ב' – מימון

מבוא להשקעות

שוק הכספים והנדל״ן בישראל

יסודות הביטוח

ניתוח הון וחוב

יישומי תכנה למימון

חוב ומשכנתאות

תורת ההשקעות

מימון וביטוח לטווח ארוך

יסודות כריית נתונים

סמינר מימון

פרויקט במימון

פינטק

ניהול פרויקטים

סדנא מתקדמת בחדר עסקאות עם IB

סאפ ו- SAP FINANCE

אתיקה ודיני ניירות ערך

שנה ב' – משאבי אנוש 

מבוא לפסיכולוגיה תעסוקתית

סדנת הסמכה במיון קורות חיים

מבוא לפסיכולוגיה וניהול

שיטות מחקר למנהלי משאבי אנוש

מבוא ללמידה והדרכה בארגונים

דיני עבודה למנהלי משאבי אנוש

מבוא לפסיכולוגיה וניהול

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

אינטלגינציה רגשית בעולם העבודה

סדנת הסמכה בראיון טלפוני

ניהול שינוי ארגוני

פיתוח למידה בארגונים

סמינר

דיאגנוסטיקה לעולם העבודה

סדנת הסמכה במבחן מצב קבוצתי

אמנות הראיון

הערכת עובדים ותגמולם

סימולציה מסכמת במרכז הסימולציות

ניהול משאבי אנוש-הלכה למעשה

פרויקט

אנגלית

שנה ב' – מערכות מידע

ניתוח מערכות מידע

מערכות ERP

בסיסי נתונים ומחוללי יישומים

מבוא לכריית נתונים ויסודות DSS

מבוא לתקשורת נתונים

מבוא למערכות הפעלה

עיצוב תוכנה וכלי CASE

יסודות תכנות מוכוון עצמים ע״י JAVA

כריית נתונים

סמינר במערכות מידע

פרויקט במערכות מידע

ניתוחי נתונים מתקדמים וסטטיסטיים בעידן ה- Big Data

ניהול פרויקטים

אבטחת איכות תוכנה SQA

מבוא לטכנולוגיות אינטרנט

אתיקה מקצועית תקינה ואסדרה

אנגלית

       

 

שנה ג' – מערכות מידע

הגנת סייבר והסביבה הטכנולוגית

פיתוח אפליקציות סלולר ויישומן באנדרואיד

נושאים מתקדמים במערכות הפעלה ותקשורת נתונים

בקורת מערכות מידע

שיטות ואמצעי אבטחה במערכות מידע ורשתות תקשורת

מבוא להגנה מיתקפות

עבודה מעשית בהגנת סייבר

 

on-line-registration

 

לקבלת פרטים נוספים – ניתן לשלוח פרטים בטופס הבא ונחזור אליכם בהקדם:


שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דואר אלקטרוני:
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }