התמחות בנדל"ן ותשתיות
התמחות בנדל"ן ותשתיות

תפריט של התמחות בנדל"ן ותשתיות

התמחות בנדל"ן ותשתיות

למי מתאימה ההתמחות

תחום הנדל"ן הינו אחד מתחומי העיסוק המרכזיים בישראל. הוא כולל ביקוש רחב, הזדמנויות רבות ושוק דינמי מאוד. העיסוק בתחום זה דורש ידע רחב בהיבטים רבים: ניהול, ייזום, משפט, תכנון, הנדסה, מימון ושיווק. עם זאת, מרבית האנשים העוסקים בנדל"ן – לא למדו באופן שיטתי את התחום, והם מגיעים אליו למעשה מתחום מסוים – כעורכי דין, כאנשי ניהול או שיווק.

הידעתם ש…

 • מוערך שחסרות כ 50,000 דירות חדשות.
 • השקעות חברות הביטוח וגופי ההשקעות בתחום: למעלה מ 200 מליארד ₪
 • הבנקים מגייסים כמעט רק בתחום אחד: יועצי משכנתאות . בנק מזרחי חיפש כ 50 יועצים כאלה בשנת 2018 .
 • בשנים האחרונות גם משרדי יעוץ כלכלי עוברים לטפל בתחום יעוץ משכנתאות, כולל משרדי רו"ח ועוה"ד.
 • העיריות מחפשות מנהלי נכסים ומנהלי פרויקטים נדלן. מוערך שדרושים כמה עשרות כאלה לנהל את הנכסים הקיימים, לנהל השבחות, לעבוד מול קבלנים וכו'.
 • לשמאי מקרקעין יש ביקוש יציב וער. זהו מקצוע שמניב הכנסות נאות יותר מעוהד ומקביל לרו"ח בהכנסות

 

באילו תחומי עבודה ניתן להשתלב:

 • שמאי מקרקעין למי שישלים לימודים נוספים
 • מנהל פרויקטים בתחום הנדל"ן )שאינם דורשים ניסיון מוקדם או  עוזר מנהל פרויקטים גדולים
 • יועץ משכנתאות בבנקים ובגופי יעוץ פיננסיים (לאחרונה משרדי רו"ח ומשרדי עוה"ד שוכרים מומחים לנדל"ן)
 • ייזום שיווק ותיווך נדל"ן בחברות הבנייה והייזום הגדולות
 • מנהל ייזום פרויקטי תמ"א 38 והתחדשות עירונית.
 • מנתח השקעות וכלכלן בתחום נדל"ן (חברות ביטוח ובתי השקעות שעוסקים יותר ויותר בהשקעות בנדל"ן)
 • עיריות ומשרדי ממשלה שבהם קיים ביקוש ער לאנשי מקצוע .

רמת הקושי ותחומי הלימוד:

מלבד קורסי הליבה של מנהל עסקים , נחלקים הקורסים ל 4 תחומי משנה

 • תחום המשפט, החקיקה והמיסוי בתחום הנדל"ן
 • תחום הכלכלה וההשקעות בנדל"ן
 • תחום השיווק והבנת הלקוח
 • תחום הייזום וההנדסה

פירוט מלא של הקורסים

 • מי שיבחר להשלים לימודים בשני סמסטרים נוספים – יוכל לגשת לבחינות ההסמכה הסופיות בשמאות מקרקעין. הלימודים מעניקים פטורים ממספר בחינות
 • הסמכה כמתווך מקרקעין למי שייגש לבחינה חיצונית של משרד המשפטים
 • תעודה פנימית: יועץ משכנתאות
 • תעודה עם הסמכה של משרד השיכון כבוגר תכנית משותפת בניהול נדל"ן.

שכר לימוד

שכר לימוד לתואר ראשון

שכר לימוד לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ט

 

פקולטה

מסלול שכר לימוד שנתי בש"ח מינימום תשלום לתואר

מספר תשלומים לשנה

משפטים תואר ראשון במשפטים 33,300 350% 10
מנהל עסקים תואר ראשון במנהל עסקים 31,400 300% 10
מנהל עסקים תואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית 31,400 300% 10
מנהל עסקים תואר ראשון מואץ (שנתיים) 36,000 300% 10
לימוד מקביל תואר ראשון במנהל עסקים + תואר ראשון במשפטים 39,000 350% 10
מקצועות הבריאות תואר ראשון בריפוי בעיסוק 33,750 350% 10
מקצועות הבריאות תואר ראשון בהפרעות בתקשורת 33,750 350% 10
מקצועות הבריאות תואר ראשון בספורטתרפיה  30,000 300% 10
מדעי הרוח  תואר ראשון בחינוך וחברה 21,000 300% 10
מדעי הרוח תואר ראשון בחינוך וחברה + מסלול הסמכה בספורט 22,000 300% 10
מדעי הרוח תואר ראשון בחינוך וחברה בהתמחות בטכנולוגיות למידה 21,000 300% 10
בית הספר למוסיקה תואר ראשון במוסיקה רב תחומית 27,500 400% 10

 

 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי – ניתן להוריד כאן
 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות הוראת קבע – ניתן להוריד כאן
 • שכר הלימוד כולל : דמי אבטחה, שרותי מחשב וספרייה, שרותי מינהל  הסטודנטים, אישורי לימודים ללא הגבלה, דמי ביטוח, דמי חברות באגודת הסטודנטים (הקריה האקדמית אונו תעביר את פרטי הסטודנטים וחברי האגודה ודרכי ההתקשרות עימם).
 • הסטודנטים למשפטים במסלול בוקר ישלמו שכר לימוד שנתי מלא כפול שלוש וחצי, אף שלימודיהם יימשכו שלוש שנים בלבד.
 • שכר הלימוד השנתי מתעדכן מדי שנה ולא יפחת מהצמדה לעליית מדד המחירים לצרכן.
 • שכר לימוד לתואר ראשון במשפטים, ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת ישולם, בכל מקרה, בשלוש וחצי שנים רצופות ועוקבות ללא תלות בהתקדמות אקדמית בין השנים.
 • שכר לימוד לתואר ראשון במנהל עסקים ישולם, בכל מקרה, בשלוש שנים רצופות ועוקבות ללא תלות בהתקדמות אקדמית בין השנים.
 • בגין כל שנת לימודים נוספת מעבר לתקופת הלימודים הנקובה, ישולם שכר לימוד בסך של 3,000 ש"ח.
 • שכר הלימוד להתמחות בחשבונאות אינו כולל את עלות שנת ההשלמה (שנה ד').
 • הכרה בלימודים קודמים עשויה לזכות בהפחתה בשכר הלימוד בכפוף לכללי הקריה האקדמית אונו.
 • בני זוג נשואים או בני משפחה מדרגה ראשונה, הלומדים במקביל ומשלמים שכר לימוד מלא, זכאים להנחה של 10% לכל אחד מהם.
 • הלימודים בקריה האקדמית אונו מוכרים לצורך שימוש בכספי הפיקדון למשוחררי צה"ל.
 • עלות מכינה קדם אקדמית מלאה למועמדים מעל / מתחת לגיל 30 הינה 7,150 ש"ח ב – 4 תשלומים שווים.
 • שכר הלימוד יוסדר באמצעות מזומן, הוראת קבע או בכרטיס אשראי.
 • חובת תשלומי שכר הלימוד ועמידה בפרעונם המלא חלה על הסטודנט בלבד.
 •  מדור שכר לימוד – שעות קבלת קהל 
יום א' עד יום ה' משעה 09:00-12:00
ומשעה 14:00-18:00
יום ו' משעה 08:00-12:00

מספר פקס: 03-7382299

 • הנחיות כלליות

בתום תהליך הרישום אשר יתבצע במנהל הרישום ישלחו מכתבי קבלה למתקבלים. למכתב הקבלה יצורף טופס תשלום שכר הלימוד. את שכר הלימוד יש להסדיר עד למועד המצוין במכתב הקבלה. סטודנט אשר לא יסדיר את מלוא שכר הלימוד עד למועד זה, יאבד את מקומו ואין הקריה האקדמית אונו יכולה להבטיח את לימודיו בשנה זו.

 • ביטוח לאומי

על פי תקנות הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי יגבה דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי שנקבע לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה. תשלומים אלה יגבו באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו לביתו של הסטודנט. סטודנט שעובד בתקופת לימודיו ימלא אחר ההוראות אשר יצורפו לפנקסי התשלומים על מנת לקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי. בכל מקרה הקריה האקדמית אונו לא תעסוק בגביית דמי ביטוח לאומי.

 • פיגורים בתשלומים

סטודנטים אשר יפגרו באחד התשלומים, יחויבו בהפרשי הצמדה ובריבית צמודה בשיעור 5% לחודש או בחלק ממנה. שיעור הריבית יתעדכן מעת לעת  כנהוג בקריה האקדמית אונו סטודנטים אשר לא יסדירו את אופן תשלום שכר הלימוד לא יורשו להכין מערכת ולהתחיל בלימודים.

 • הקריה האקדמית אונו מעניקה לך הטבה ייחודית למימון הלימודים

הקריה האקדמית אונו מעניקה הטבה ייחודית למימון הלימודים באמצעות קרן שכ"ל. ניתן לקבל הסדר מימון המאפשר לך לפרוס את שכר הלימוד בפריסה ארוכה וללא ריבית.

לפרטים נוספים:

בטלפון – 03-9635856

בדוא"ל – service@sachal.co.il

באתר – www.sachal.co.il/ono

 

sachal-2016

    

Print Friendly, PDF & Email

ימי לימוד

מחזור אוקטובר 2019 

קמפוס קרית אונו

תכנית בוקר

ימים א׳, ג׳, ה׳ בין השעות 16:00-8:00

משך הלימודים

6 סמסטרים רצופים כולל סמסטרי קיץ לאורך כל התואר.
מועדי הבחינות, שיעורי ההשלמה ותרגולים מעשיים, לא יתקיימו בהכרח בימים ובשעות הלימוד הקבועים במסלול.

 

מעוניינים במידע נוסף? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דואר אלקטרוני:

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }