תכנית הלימודים
תכנית הלימודים

תפריט של תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

 • קורסי השלמה

 • מכינה במתמטיקה

 • מכינה בסטטיסטיקה

 • חשבונאות למנהלים

 • מבוא למיקרו כלכלה + מאקרו כלכלה

 • יסודות המימון

 • יסודות השיווק

 • מבוא להתנהגות ארגונית

 • קורסים אינטגרטיביים

 • מבוא לתורת המשחקים

 • התנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש

 • ממשל ציבורי ותאגידי

 • יזמות עסקית

 • משחק עסקים

 • אסטרטגיה וניהול השיווק (הקורס מועבר באנגלית)

 • אסטרטגיה עסקית

 • ניהול משא ומתן עסקי

 • ניתוח דוחות כספיים

 • אתיקה ונורמות התנהגות בניהול

 • דיני תאגידים ודיני ניירות ערך

 • ניהול פיננסי / יסודות הניהול הפיננסי

 • קורסי התמחות בניהול איכות הסביבה

 • ניהול משאבי אנרגיה ומים

 • היבטים חוקיים וכלכליים בניהול איכות סביבה

 • מדיניות ניהול איכות סביבה

 • מבוא לניהול איכות הסביבה

 • תקשורת סביבתית

 • כלכלה סביבתית

 • ניהול סיכונים בארגון

 • סמינר

 • פרויקט

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }