הרשמה לבחינה ומועדי בחינות
הרשמה לבחינה ומועדי בחינות

הרשמה לבחינה ומועדי בחינות

הרשמה לבחינה:

ההרשמה לבחינה מתבצעת באינטרנט, באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. עלות הבחינה: 510 שקלים.

 

מתי ניתן לגשת:

הבחינה הפסיכומטרית נערכת חמש פעמים בשנה, במועדי פברואר, אפריל, יולי, אוקטובר ודצמבר. עם זאת, נדרשת תקופת "צינון" של כארבעה חודשים בין בחינה לבחינה,

כמפורט בטבלה הבאה:

 

נבחן/ה במועד

יכול/ה להבחן שוב במועד

יולי

דצמבר

ספטמבר

פברואר

דצמבר

אפריל

פברואר

יולי

אפריל

אוקטובר

יולי

דצמבר

 

איפה נבחנים:

המרכז הארצי לבחינות והערכה מקיים את הבחינה הפסיכומטרית בחדרי הלימוד ובאולמות של האוניברסיטאות בארץ.

בעת הרישום לבחינה מציין הנרשם את האזור בו הוא מעוניין להיבחן.

לאחר קבלת פרטי הנבחן ובקשת הרישום, מקבל הנבחן לביתו הודעה על קבלת בקשת הרישום, ולאחר מכן הודעה המפרטת את המקום המדויק בו הוא ייבחן.

אזורי הבחינה האפשריים: חיפה, ירושלים, ת"א, באר שבע, אילת ותל חי.

 

עד מתי אפשר להירשם

ניתן להירשם לבחינה הפסיכומטרית, עד כחודש לפני מועד הבחינה בפועל.

באתר הרישום לבחינה מצוין בבירור התאריך האחרון לרישום לבחינה. איחור בהרשמה לבחינה עושי לחייב רישום מאוחר, שבעבותיו עשוי המאחר ברישום לקבל שיבוץ לבחינה במקום שאינו קרוב למקום מגוריו. א

יחור ברישום מעבר לתאריך האחרון להרשמה המאוחרת עשוי לגרום לסירוב של המרכז הארצי לאפשר למאחר להירשם לאותו המועד.

 
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }