הרפורמה בבחינה הפסיכומטרית
הרפורמה בבחינה הפסיכומטרית

הרפורמה בבחינה הפסיכומטרית

החל ממועד אוקטובר 2012 ואילך, תבוצע רפורמה בפסיכומטרי, הרפורמה המשמעותית ביותר מאז כניסתה של המבחן הפסיכומטרי לתוקף בשנת 1981. הרפורמה כוללת סדרה של שינויים בפסיכומטרי – הן במבנה המבחן והן באופן חישוב הציונים.

ממועד זה, הבחינה הפסיכומטרית תהייה מחולקת לתשעה פרקים. הפרק הראשון במבחן הוא פרק חיבור, בו נדרשים הנבחנים לכתוב בתוך חצי שעה חיבור בין 30-40 שורות בנושא שניתן להם.

 

 

השינויים בבחינה הפסיכומטרית (מספטמבר 2012)

 

המבחן הישן

המבחן החדש

חיבור

אין

במבחן החדש הפרק הראשון הינו משימת כתיבת חיבור. בחצי שעה יש לכתוב חיבור המציג את עמדתו של הכותב בנושא הנתון. על החיבור להיות בהיקף של 30-40 שורות. במשימה זו נבדקת יכולת הנבחן להתייחס לעומק לנושא כלשהו, לחשוב בצורה ביקורתית, לבנות טיעונים לוגיים המחזקים את עמדתו וזאת תוך שימוש נכון ויעיל בשפה- דרך מבנים לשוניים, עבור בגיוון בצורות המשפטים וכלה באוצר מילים תואם.

בדיקה- את החיבור יבדקו שני בודקים, כאשר כל אחת מהם ייתן לחיבור ציון שבין 1 (גרוע) ל-6 (מצוין).ציון החיבור הוא הציון הממוצע שנתנו שני הבודקים.

 

מספר פרקים

שמונה פרקי בררה (שישה פרקי אמת, שני פרקי פיילוט, כולם כוללים אך ורק שאלות בררה מרובה)

פרק חיבור ושומה פרקי בררה

מספר שאלות כולל

209-219

חיבור + 172 עד 175 שאלות בררה מרובה

זמן כולל

שלוש שעות ועשרים דקות

שלוש שעות ועשר דקות

הזמן לכל פרק בררה מרובה

25 דקות

20 דקות

מספר שאלות בפרק

חשיבה מילולית- 30

חשיבה כמותית- 25

אנגלית- 27

חשיבה מילולית- 23

חשיבה כמותית- 20

אנגלית- 22

שינוי בפרקי הבררה המרובה

חשיבה מילולית- בוטלו שאלות "מילים וביטויים" ושאלות "החלפת אותיות". הפרקים המילוליים יכללו שלושה סוגי שאלות בלבד: אנלוגיות, הבנה והסקה והבנת הנקרא. תחת הכותרת של הבנה והסקה נכנס מגוון שאלות, כולל השלמת משפטים ושאלות חיזוק והחלשה (מהפורמט הישן) וכן שאלות הגיון המתבססות על הדיון בריא יותר מאשר לוגיקה חזקה.

 

חשיבה כמותית-בוטלו שאלות "השוואה כמותית". הפרקים יכללו 16 שאלות ובעיות ו-4 שאלות הסקה מתרשים.

 

אנגלית-אין שינוי, למעט במינון השאלות

חישוב הציון

מילולית 40%

כמותית 40%

אנגלית 20%

כנ"ל, אלא שציון פרקי החשיבה המילולית יורכב מ-25% ציון החיבור ו-75% ציון פרקי הבררה המרובה. בנוסף, יקבל כל נבחן שני ציונים חדשים:

ציון כללי בדגש מילולי, שבו משקל הציון בחשיבה מילולית 60%, משקל הציון בחשיבה כמותית 20%, ומשקל הציון באנגלית 20%.

ציון כללי בדגש כמותי, שבו משקל הציון בחשיבה כמותית 60%, משקל ציון בחשיבה מילולית 20%, ומשקל הציון באנגלית 20%.

 
 
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }