הבחינה הפסיכומטרית למול שיפור ממוצע הבגרות
הבחינה הפסיכומטרית למול שיפור ממוצע הבגרות

הבחינה הפסיכומטרית למול שיפור ממוצע הבגרות

עלות למול תועלת:

בכדי לשפר את סיכויי הכניסה לאוניברסיטה ניתן לבחור באחת משתי החלופות באמור: שיפור ציוני הבגרות או שיפור הציון בבחינה הפסיכומטרית.

שיפור ציוני הבגרות דורש לרוב קיום בחינות בגרות בשנית, דבר העשוי לגרור בעקבותיו עיכוב של הלימודים באקדמיה לשנה או יותר, והוצאות כספיות על מספר קורסי בגרויות. הבחינה הפסיכומטרית, המקבילה ברוב המקרים בערכה לממוצע כלל הבגרויות, דורשת הכנה של כשלושה חודשים קודם תאריך הבחינה בלבד, וקורס בודד.

 

היכולת לשפר ציון:

היות והבחינה הפסיכומטרית בודקת עבודה בלחץ זמן, וכן רמת החומר הנדרשת בבחינה אינה מן הגבוהות בארץ, עיקר המאמץ המרוכז קודם הבחינה הינו בתרגול רב של החומר הנדרש. שיפור ממוצע של תלמיד/ה, שעבר קורס ומילא את כל המטלות הנדרשות, עומד על כ-30% מציונו ההתחלתי.

 

האלטרנטיבה:

בעקבות החלטת הממשלה, שיטת המרצף שהיתה נהוגה בשנים האחרונות הוקפאה ולא נראה כי עתידים לעשות בה שימוש בפורמט שהיה נהוג, בזמן הקרוב.

לפיכך, כרגע הבחינה הפסיכומטרית חשובה מאוד בשקלולה עם ממוצע ציוני הבגרות בסף הקבלה לאוניברסיטה, וכאמור אף לחלק מהמכללות.

 

זמינות הבחינה:

בניגוד לבחינות הבגרות, אשר מתקיימות פעמיים בשנה, וחלקן רק פעם אחת בשנה, הבחינה הפסיכומטרית מתקיימת, כאמור, בחמישה מועדים במהלך השנה, כשניתן להיבחן כל מועד שני.

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }