סטודנטיות וסטודנטים יקרים,


אתגר הבריאות שכולנו מתמודדים איתו מחייב שמירה קפדנית על הנחיות משרד הבריאות.
הסמסטר ימשיך להתקיים כסדרו אך בצורת למידה שונה.
אנחנו עוברים באופן מלא ללמידה באמצעות אתרי הקורסים.
בכל הקמפוסים לא תתקיים שום פעילות לימודית.

8.5.20

הנחיות לסטודנטים/ות בתקופת הקורונה (מכוח צו בריאות העם לנוכח מגפת הקורונה)

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

עם שינוי הנחיות משרד הבריאות המאפשרות קיום תגבורים, סדנאות ותרגולים מעשיים  בקמפוסים בנוסף על המשך שגרת לימודים מלאה באופן מקוון, אנו שמחים לעדכן אתכם על חזרה הדרגתית ללימודים ועל הנהלים עליהם הנכם נדרשים להקפיד על מנת להקטין את הסיכון להדבקה ולשמור על בריאותכם.

לקראת פתיחת הקמפוסים ביצענו היערכות נרחבת על מנת להתאימה לתקן התו הסגול כפי שהוגדר ע"י משרד הבריאות.

איזה לימודים יתקיימו בקמפוס ?

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ככלל, כל הלימודים ממשיכים להתקיים באופן מקוון באותו אופן והיקף בו התקיימו עד כה.

נוסף על כך אנו מקיימים בקמפוס תגבורים ייעודיים, תרגולים מעשיים וסדנאות בהתאם לתכנית הלימודים של כל מסלול בתחומים הנלמדים בסמסטר זה.

 

מתי ואיך יתקיימו הלימודים בקמפוס ?

 • התגבורים יתקיימו בקבוצות של עד 15 סטודנטים בקמפוס בו הנכם לומדים.
 • התגבורים יתקיימו שלא בימי הלימוד עפ"י מערכת השעות וזאת על מנת לאפשר לכל הסטודנטים להשתתף באופן מלא בשיעורי ה-ZOOM ולהגיע בנוסף לתגבורים.
 • למרבית התגבורים ישנם מספר מועדים אפשריים וכל סטודנט יוכל להירשם מראש לתגבור במועד הנוח לו.
 • נוסף על התגבורים המתקיימים בקמפוס יהיו גם מספר תגבורים שיתקיימו מרחוק באמצעות מערכת ה-ZOOM.

 

איך נרשמים לתגבורים ?

 • הרישום לתגבורים נעשה באמצעות תחנת המידע לסטודנט.
 • כל סטודנט יכול להירשם לתגבור אחד עד יום לפני יום התגבור.
 • מדריך מפורט על אופן הרישום נמצא בסוף מכתב זה.

מאחר ומספר המקומות בכל תגבור מוגבל ל-15 משתתפים לפי הנחיות משרד הבריאות אנו מבקשים בכל לשון של בקשה – אנא הירשמו לתגבור אליו הנכם יודעים בוודאות שתגיעו.

תגבור אשר ירשמו לו 15 סטודנטים ייסגר להרשמה. לאור זאת, אם נרשמתם ואין באפשרותכם להגיע במועד אנא בטלו הרשמתכם ואפשרו לסטודנטים אחרים להשתתף בו.

מתי ואיך יתקיימו התרגולים המעשיים בקמפוס ?

 • התרגולים המעשיים יתקיימו בקבוצות של עד 15 סטודנטים אשר שובצו מראש על ידנו.
 • התרגולים המעשיים נקבעו ומופיעים לכם במערכת שבתחנת המידע ובאפליקציה. בנוסף, הודעות נשלחו ע"י מנהלות הסטודנטים.

 

מתי ואיך יתקיימו התרגולים המעשיים במוסיקה בקמפוס ?

 • התרגולים המעשיים יתקיימו בקבוצות של עד 15 סטודנטים אשר שובצו מראש על ידנו.
 • התרגולים המעשיים נקבעו והודעות עם מערכת שעות מעודכנת נשלחו אליכם ע"י מנהלת הסטודנטים.

 

הנחיות כניסה לקמפוס

 • הכניסה לקמפוס מותנית במילוי הצהרת בריאות דיגיטלית בתחנת המידע לסטודנט ובאפליקציה והצגתה לשומר בכניסה. לא תתאפשר כניסה לקמפוס לחולה מאומת, לכל מי שנדרש לבידוד-ביתי, לסובלים מתסמיני שיעול או קשיי נשימה או במקרה של מחלת חום מעל 38 מעלות.
 • על כל סטודנט המגיע לקמפוס להצטייד במסכה המכסה את האף והפה. כניסה לקמפוס מותנית בשימוש במסכה.
 • בכניסות לקמפוסים יוצבו אמצעי חיטוי ידיים. הנכם מתבקשים להשתמש בהם בטרם כניסתכם.
 • כניסה לקמפוס לצורך השתתפות בתרגול המעשי תהיה עפ"י ההנחיות הבאות:
  • קמפוס קריית אונו:
   • לימודים בבניין גרפינקל – כניסה ראשית בניין גרפינקל
   • לימודים במבנה בית הספר למוסיקה (G) ומבנים C, D, F– כניסה ראשית בית הספר למוסיקה
   • לימודים במבנים A, B, E בקמפוס המרכזי – כניסה משער ברחבת הביטחון
  • קמפוס חיפה – כניסה 5
  • קמפוס ירושלים (כללי) – כניסה ראשית
  • קמפוס ירושלים (חרדי) – כניסה ראשית
  • קמפוס אור יהודה – כניסה ראשית

 

הנחיות ללימודים ופעילות בקמפוס

 • במשך כל השהות בקמפוס על הסטודנט לעטות מסיכה.
 • נא להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם (מכל כיוון) במשך כל זמן השהות בקמפוס – בכיתות ובמרחבים הציבוריים.
 • התקהלות אסורה בכל שטחי הקמפוס.
 • יש להימנע ממגע פיזי (לחיצת יד, חיבוק וכיו"ב).
 • ברחבי הקמפוס, פוזרו לשימושכם מתקני חיטוי ידיים. אנא הקפידו על היגיינה.
 • לימודים בכל צורה שהיא יוגבלו לקבוצות של עד 15 סטודנטים.
 • הסרת מסיכה בזמן שיעור תותר בזמן השתתפות בשיעור.
 • חל איסור להכניס מזון לכיתות הלימוד או לאכול במהלך התגבורים.

 

הנחיות מיוחדות לתרגולים המעשיים במקצועות הבריאות

 • עפ"י הנחיות משרד הבריאות, בזמן הכשרה מעשית מותר מרחק קטן מ-2 מטר ומגע בין סטודנטים.
 • במסגרת התרגול המעשי הסטודנטים יעבדו בזוגות/קבוצות קבועות ככל הניתן.
 • בזמן התרגול המעשי חלה חובה להשתמש במסכה.
 • בזמן התרגול אין חובה להשתמש בכפפות אלא אם נעשה מגע בכוויות או פצעים פתוחים. בכיתות התרגולים המעשיים יסופקו כפפות.
 • בכל תרגול מעשי בו נעשה שימוש בציוד ואביזרים יש לחטאם ואת סביבה העבודה לפני ואחרי השימוש בהם.

 

הנחיות מיוחדות לתרגולים המעשיים במוסיקה

 • עפ"י הנחיות משרד הבריאות, בזמן הכשרה מעשית במוסיקה אין חובה של חבישת מסכה.
 • במסגרת התרגול המעשי במוסיקה הסטודנטים לא יבוארו במגע זה עם זה.
 • בכל תרגול מעשי בו נעשה שימוש בציוד ואביזרים (כגון מקלדות, כלי נגינה שאינם אישיים וכיו"ב) יש לחטאם ואת סביבה העבודה לפני ואחרי השימוש בהם.

 

שימוש במתקני הספרייה

 • כל ביקור בספריה מחייב תיאום מראש באמצעות פניה דרך תחנת המידע.
 • המבקרים בספריה יעטו כפפות ויחבשו מסיכות במשך כל השהייה בספרייה. כפפות יסופקו על ידי צוות הספרייה בכניסה למקום.
 • השימוש במחשב לחיפוש ספרים בספרייה יתבצע רק על ידי הספרן/ית.
 • ניתן ללמוד בספרייה בקבוצות של עד 5 סטודנטים/ות במתחם מופרד לקריאה.
 • בכל דלפק יורשו להיות עד 2 סטודנטים/ות.
 • ספרים החוזרים מהשאלה יבודדו למשך 3 ימים לפני השבתם למדפים.

 

אנא הקפידו על ההנחיות!

שמחים לראותכם בחזרה בקמפוס.

המשך שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

הנהלת הקריה האקדמית אונו

2.4.20