• פרופ’ טליה מירון שץ

על זכייתה במענק מחקר ממשרד המדע על סך 200,000₪ בנושא הערכות האוכלוסייה להתגוננות כנגד רעידת אדמה: “ניסוי להיערכות לרעידות אדמה לפיתוח אסטרטגיות להנעת התנהגות סייסמית” במקרה הזכייה חלה גם בשבוע שישראל חוותה רעידת אדמה כך שהנושא רלוונטי לכולנו. מענקי משרד המדע נחשבים לקרן תחרותית על פי רשימת מל”ג – ות”ת וזוכות ליוקרה רבה במוסדות האקדמיים בארץ. 

  • גיא יצחקוב

 זכה במענק מחקר של האקדמיה לאומית למדעים בתחרות לתשע”ט בסכום של 150,000 לשלוש שנים (סה”כ 450,000) על המחקר: “השפעת התערבות הקשבה על יחסים במקום העבודה ותוצרים ארגוניים”.

  • אוהד רף

זכה במענק מחקר של האקדמיה לאומית למדעים בתחרות לתשע”ט בסכום של 75,000₪ לשנה ומענק נסיעות (סה”כ כ 200,000 ₪) על המחקר: “ההחלטה להיכנס לשווקים חדשים: ניסיון חברה ומשוב מביצועים”.

 

הקריה האקדמית אונו זוכה בכל שנה במספר קרנות מחקר ואנו שמחים על נוכחות אקדמית משמעותית של החוקרים שלנו בעולם האקדמי. אנו מעודדים את החוקרים להמשיך ולהגיש לקרנות