פרופ' משה בן-חורין

פרופ' משה בן-חורין

נשיא הקריה האקדמית אונו וחבר סגל הפקולטה למנהל עסקים

קורות חיים

 • אודות:
  יו"ר הוועדה לשכלול המסחר ועידוד הנזילות בבורסה; דירקטור מן החוץ, יו"ר וועדת ההשקעות ויו"ר ועדת הביקורת של הראל-פיא ניהול קרנות נאמנות בע"מ (2006 עד היום); תפקידים דומים בלאומי-פיא (2000 עד 2006) וקודם לכן בלהק, חברה לניהול קרנות נאמנות של בנק הפועלים (1991 עד 2000).
  תפקידים נוספים בעבר: חבר מועצת הרשות למלחמה בסמים ויו"ר הועדה לכספים, תקציב ותרומות של המועצה למלחמה בסמים; חבר מועצת ההסמכה של המבקרים הפנימיים בישראל; חבר ועדת המניות של בנק המזרחי; עד מומחה מטעם פרקליטות המדינה במשפט הבנקאים; חבר הצוות הכלכלי שבחן והמליץ על הקמת חברת בזק.

 

 • השכלה: 
  .Ph.D, במימון וכלכלה, אוניברסיטת ניו-יורק בארצות הברית (1976). 
  M.A., בכלכלה, האוניברסיטה העברית (1971).
  .B.A, בכלכלה ומדעי המדינה, האוניברסיטה העברית (1968).

 • תחומי הוראה
  ניהול פיננסי, ניהול תיקי איגרות חוב, אופציות וחוזים עתידיים, שוקי הון בינלאומיים, הערכת נכסים פיננסיים.

 

 • תחומי מחקר: 
  שוק ההון, יעילות שוק ההון, הערכת נכסים פיננסיים, ניהול תיקי השקעה וניהול פיננסי של חברות עסקיות.

 

 • פרסומים נבחרים:

  1. Moshe Ben-Horin and Yoram Kroll, "The Rate of Return – Measuring Portfolio Performance and the Investor's Personal Rate of Return: Existing methods and a Suggested Alternative", The Accountant, (Hebrew) (December 2013): 59-69. 

         
  2.
  Moshe Ben-Horin, Haim K. Levy and Ben Z. Schreiber, "Herding, Heterogeneity and Momentum Trading of Institutional Investors Across Asset Classes", Journal of Reviews on Global Economics, (2013,2): 455-466. 
         
  3. Moshe Ben-Horin and Yoram Kroll, "The Limited Relevance of the Multiple IRRs", The Engineering Economist, 57(2), (Fall 2012): 101- 118. ​
         
  4. Joseph Tzur and Moshe Ben-Horin, "A Note on the Present Value of a Loan", Journal of Theoretical Accounting Research, Vol. 8 issue 1 (Fall 2012): 37-53. 
         
  5. Moshe Ben-Horin and Yoram Kroll, "IRR, NPV and PI: Reconciliation", Advances in Financial Education, (Fall 2010), Vol. 8, issues 1&2: (88-105).

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]