פרופ' ירון זליכה

פרופ' ירון זליכה

נשיא המועצה האקדמית העליונה וראש ההתמחות בחשבונאות

קורות חיים

 

 • אודות:
  מגוון תפקידים ניהוליים בכירים במגזר העסקי, כמו גם חברות בדירקטוריונים וכהונה כיו"ר דירקטוריון של מספר חברות עסקיות וממשלתיות.
  לשעבר החשב הכללי של מדינת ישראל, ראש התחום הכלכלי בלשכת ראש הממשלה, יו"ר של מספר וועדות ציבוריות וועדות בינמשרדיות ועוד.
  זכה בשורה ארוכה של פרסים ואותות הוקרה לרבות אות הנפקת השנה בעולם לשנת 2007, אות אביר איכות השלטון, אות המופת של תנועת אומץ למנהל תקין, אות מנהל הכספים המצטיין בישראל לשנת 2003 ועוד.

 • השכלה: 
  .Ph.D, בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן, (2002).
  .B.A, בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת בר אילן (1994).

 • תחומי הוראה
  ממשל ציבורי ותאגידי, חשבונאות, סמינר מחקר בחשבונאות וסמינר מחקר במימון.
 • תחומי מחקר: 
  צמיחה, ציפיות ואי וודאות, שחיתות, סחר בנל"א, פריון.
 • פרסומים נבחרים:

  1. Zelekha, Y. and O. Bar-Efrat, "Crime, Terror and Corruption and their Effect on Private Investment in Israel", 2009, Open Economies Review 22 (4), 635-648

         
  2.
    Zelekha, Y. and E., Sharabi, 2012, "Corruption, Institutions and trade", Economics of Governance 13 (2), 169-192

         
  3. Zelekha, Y., 2013, "The Effect of Immigration on Entrepreneurship", Kyklos International Review of Social Sciences 66 (3), 438-465
         
  4. Zelekha, Y., Avnimelech, G. and E. Sharabi, 2014, "The Effect of Religion on Entrepreneurship", Small Business Economics 42 (4), 747-767

         
  5. Zelekha, Y., Yaakobi, E. and G. Avnimelech, 2018, "Attachment Orientations and Entrepreneurship", Journal of Evolutionary Economics, forthcoming.

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]