ד"ר קדח מואפק

ד"ר ומרצה בכיר, הפקולטה למדעי הרוח.

אודות

מומחה בלמידה ארגונית, פיתוח ארגונים, התנהגות ארגונית של עובדים.
במסגרת הקרייה המחקרית, ערכתי מספר רב של מחקרים במספר תחומים בעיקר בקרב מורים, מנהלים ותלמידים.

השכלה

.B.A
אוניברסיטת חיפה - תואר ראשון דו חוגי: במנהל, פיתוח מערכות חינוך ומוסיקה בהצטיינות.(2007)
.M.A
אוניברסיטת חיפה - תואר שני (ללא תזה) במנהל חינוך. (2007)
אבנה ראשה- מכללת גורדון לחינוך - קורס דו-שנתי להכשרת מנהלי בתי ספר. (2009)
.M.A
אוניברסיטת בר אילן - תואר שני בהצטיינות במנהיגות חינוכית. (2009)
P.hD
אוניברסיטת בר אילן - תואר שלישי, מנהל ומנהיגות חינוכית בהנחייתו של פר. שכטר חן.(2017)

תחומי הוראה

פיתוח מנהיגות וניהול, התנהגות ארגונית, מחקר כמותי בארגונים, משא ומתן, קבלת החלטות, מחקר איכותני.

תחומי מחקר

מנהיגות וניהול, מסוגלות קולקטיבית של מורים, התנהגויות נסיגה, מחויבות ארגונית, למידה ארגונית, מחקרים ברמה בינלאומית. מטרת המחקרים שערכתי הייתה לשלב בין תיאוריה ארגונית ליישום בשדה תוך הסתמכות על ממצאים העולים ממורים וממנהלים ומתלמידים. פותחו מודלים ברמת הארגון המקשרים בין מאפייני מנהלים שונים כגון מנהיגות הוראתית, מורכבות קוגניטיבית, יכולת ספיגה, לבין מאפייני מורים כגון: מחויבות ארגונית, מסוגלות קולקטיבית של מורים, חזון משותף בבית הספר, מיומנות גמישות בתפקיד, נטייה לעזוב, לבין משתני תוצאה ויעילות בית ספרית כגון הישגי תלמידים, שביעות רצון כללית ועוד. מחקרים אלו תרמו ברמה עולמית לפיתוח מודלים חדשניים תוך התאמת מושגים לתחום החינוך בארץ שיכולים לתרום לפיתוח מערכת החינוך והעשייה הפדגוגית ולתרום לשיפור למידה ארגונית בית ספרית מתמשכת הן של מורים והן של מנהלים בכדי להבטיח איכות ניהולית וארגונים יעילים כמערכת המתאימה את עצמה לשינויים התכופים המתרחשים בסביבה הדינאמית.