ד"ר חנה פוטר כ"ץ

ד"ר חנה פוטר כ"ץ

ראש החוג להפרעות בתקשורת

אודות

Ph.D.  החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל אביב. בוגרת תואר ראשון ומוסמכת החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל אביב. קלינאית תקשורת, משמשת כסגנית ראש מכון שמיעה ודיבור במרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר. מומחית בתחום הקשר שבין בעיות שמיעה וליקויי שפה ולמידה. מובילה מחקרים בתחום של הפרעות בעיבוד שמיעתי-שפתי באוכלוסיות של לקויי שמיעה, קריאה ולמידה.

קורסים המועברים על ידי ד"ר חנה פוטר כ"ץ:

  • אודיולוגיה בסיסית
  • מבוא למקצועות הבריאות

פרסומים נבחרים:

:Original Research Paper

1. Putter H., Rom A. Morpho- Lexical Analysis of the Language of Specific Language Impaired Children Journal of the Israeli Speech, Hearing & Language Association (DASH) 1983,11

2. Putter H.,Muchnik C. 40Hz Middle Latency Responses in Normal Hearing Subjects. Journal of the Israeli Speech, Hearing & Language Association (DASH) 1991,14

3. Muchnik C., Katz- Putter H., Rubinstein M., Hildesheimer M. Normative Data for 40Hz Event- Related Potentials to 500Hz Tonal Stimuli in Young and Elderly ubjects. Audiology, 1993,32: 27- 35.

4. Muchnik C., Hertzberg O., Makai E., Shabtai E., Yedwab D., Ezrati R., Kishon- Rabin L., Putter H., Hildesheimer M. A Three Years Community Project for the prevention of Voice Disorders of Teachers. To See The Voices, 2001,1: 66-72

5.  Lapidot M., Kaplan D., Eyal S., Rabinowich S., Putter- Katz H. Screening of children at risk of learning-reading disorders. Perspective- The Journal of the Orton Dyslexia Society, Israel , 2001, 21: 5-11

6. Putter-Katz H., Peled M., Schaik M., Sachartov E., Feldman I., Adi-Ben Said L., Miran D., Kushnir D. A Comparison Between Vocal Reaction Time and Word Recognition Measures of Children with APD and Age-Matched Peers Using Auditory Word Discrimination Test. Journal of Basic & Clinical Physiology & Pharmacology, 2002, 13: 97-104.

7. Putter-Katz H., Adi-Ben Said L., Feldman I., Miran D., Kushnir D., Muchnik C., Hildesheimer M. Treatment and evaluation indices of Auditory Processing Disorders Seminars in Hearing, 2002, 23: 357-364.

8. Adi- Ben Said L., Putter-Katz H., Burchuk T., Guinzburg N., Miran D., Feldman I., Kushnir D., Hildesheimer M.Diagnosing and Treating Auditory Processing Disorders- Case Study. The Israeli Journal of Language, Speech & Hearing Disorders, 2004, 26: 1-12.

9. Othman-Jebara R., Ari-Even Roth D., Putter-Katz H., Shabtai E., Hildesheimer M., Muchnik C. Reduced Medial Olivocochlear Bundle Function in Children with Auditory Processing Disorders. The Israeli Journal of Language, Speech & Hearing Disorders, 2004, 26: 13-27.

10. Buchris V., Putter-Katz H., Sachartov E., Shabtai E., Hildesheimer M. Auditory Processing Disorders in Dyslectic & Skilled Readers. The Israeli Journal of Language, Speech & Hearing Disorders, 2004, 26: 29-49.

11. Putter-Katz H., Adi-Ben Said L., Feldman I., Miran D., Kushnir D., Muchnik C., Hildesheimer M. Evaluation and Treatment Indices of Auditory Processing Disorders among Children. The Israeli Journal of Language, Speech & Hearing Disorders, 2004, 26: 85-95.

12. Muchnik C., Ari-Even-Roth D., Othman-Jebara R., Putter-Katz H., Shabtai EL, Hildesheimer M. Reduced Medial Olivocochlear Bundle System Function in Children with Auditory Processing Disorders. Audiology & Neuro-Otology, 2004, 9: 107-114.

13. Putter-Katz H., Kishon-Rabin L., Sachartov E., Shabtai E.L., Sadeh M., Weitz R., Gadoth N., Pratt H. Cortical Activity of Children with Dyslexia during Natural Speech Processing: Evidence of Auditory Processing Deficiency. Journal of Basic & Clinical Physiology & Pharmacology, 2005, 16: 157-171.

14. Ahissar M., Lubin Y., Putter-Katz H., Banai K. Dyslexia and the failure to form a perceptual anchor. Nature Neuroscience, 2006 Dec;9(12):1558-64.

15. Putter-Katz H., Adi-Ben Said L., Feldman I, Hildesheimer M. Effects of speech in noise and dichotic listening intervention programs on central auditory processing disorders. Journal of Basic & Clinical Physiology & Pharmacology, 2008, 19: 301- 316.

Chapters in Books:

Putter-Katz H., Banai K., Ahissar M. (2005) Speech Perception in Noise among Learning Disabled Teenagers. In: Syka J. & Merzenich M. (Eds) Plasticity and Signal Representation in the Auditory System. Kluwer Academic/ Plenum Publishers, New York, USA

Papers presented at scientific meetings and abstracts:

 Putter H., Kishon- Rabin L., Sachartov E., Pratt H. The Point in Time at Which Monosyllables Are Perceived. Journal of Basic & Clinical Physiology & Pharmacology, 7:294, 1996

 Putter H., Kishon- Rabin L., Sachartov E., Gadoth N., Pratt H. Event Related Potentials to Verbal Stimuli in Normal and Learning Disabled Children Journal of Basic & Clinical Physiology & Pharmacology, 8:212, 1997

 Putter H., Kishon- Rabin L., Sachartov E., Gadoth N., Pratt H. Determining Perceptual Centers of Auditory Stimuli for the Derivation of Brain Processing Time from Auditory Event Related Potentials. Electroenceph. clin. Neurophysiol. 107: 39P (1998)

 Putter H., Hildesheimer M. Central Auditory Processing Disorders- Implications for dyslectic readers. Perspective- The Journal of the Orton Dyslexia Society, Israel , 1998 (7)

 Putter-Katz H., Kishon-Rabin L., Sachartov E., Weiz R., Gadoth N., Pratt H. Differences in Early ERP Components Between Dyslectic Children and Skilled Readers. Journal of Basic & Clinical Physiology & Pharmacology, 10:254, 1999

 Hildesheimer M., Ari-Even Roth D., Putter H., Kishon-Rabin L., Hamburger A., Muchnik C. Auditory Neuropathy- A Follow-up Case Study Journal of Basic & Clinical Physiology & Pharmacology, 11:299,2000

 Othman-Jebara R., Muchnik C., Sachartov E., Katz-Putter H., Ari-Even Roth D., Hildesheimer M. The Suppression Effect of Transient Evoked Otoacoustic Emissions (TEOAE) in Children with Central Auditory Processing Disorders. Journal of Basic & Clinical Physiology & Pharmacology,11:285,2000

 Kaplan-Neeman R., Kishon-Rabin L., Putter-Katz H., Henkin Y., Hildesheimer M.,Muchnik C. The Effect of Noise on the Perception of Phonemes that Differ by Place of Articulation Journal of Basic & Clinical Physiology & Pharmacology, 12,2:184,2001

Henkin Y., Levy-Elsberg S., Putter-Katz H., Kishon-Rabin L., Taitelbaum R., Segal O., Muchnik C., Pratt H., Hildesheimer M. Phonological Processing in Cochlear Implant Recipients: An Auditory Event Related Potentials Study Journal of Basic & Clinical Physiology & Pharmacology,13,2: 177,2002

 Putter-Katz H., Ahissar M. The Effect of Noise on Word Span Journal of Basic & Clinical Physiology & Pharmacology,13,2: 163,2002

 Putter-Katz H., Ahissar M. The Effect of External Noise on Word Span Neural Plasticity, 9,2: 106, 2002

 Putter-Katz H., Ahissar M. Is Speech Perception in Noise impaired in Learning Disabled Teenagers? Neural Plasticity, 10,3: 224, 2003

 Boochris V., Putter-Katz H., Sachartov E., Shabtai EL., Hildesheimer M. Auditory Processing Disorders of Reading Disabled Children and Matched Proficient Readers Journal of Basic & Clinical Physiology & Pharmacology,14,2: 213,2003

 Putter-Katz H., Feldman I., Kishon-Rabin L., Sachartov E., Hildesheimer M. Masking Level Difference (MLD) in Reading Disabled Children and Skilled Readers Journal of Basic & Clinical Physiology & Pharmacology,15,1-2: 132,2004

 Putter-Katz H., Miran D., Hildesheimer M. Binaural Interaction Component of Auditory Brainstem Evoked Potentials and Deficits of Auditory Processing in Noise in Children with Auditory Processing Disorders Journal of Basic & Clinical Physiology & Pharmacology,17,3: 192,2006

 Gadoth N., Putter-Katz H., Pratt H. Recording of Auditory Event Related Potentials During Auditory Processing may shed light on mechanisms of impaired reading in Dyslexia European Journal of Neurology, 13,s2: 327, 2006

Published as Proceedings:

 Kochva R., Putter H. Identification of Monosyllabic Hebrew and English Words in Noisy Condition in Learning Disabled and Normal Young Adullts. Journal of the Israeli Speech, Hearing & Language Association, Proceedings of the International Symposium on Communication Disorders in Bilingual Populations, 1996, 19: 322- 327.

 Epel Y., Putter H. Performance of Dichotic Listening Tasks in Hebrew and English by Learning Disabled and Normal Young Adults. Journal of the Israeli Speech, Hearing & Language Association, Proceedings of the International Symposium on Communication Disorders in Bilingual Populations, 1996, 19: 345-352.Practical

Guest Editor

Putter-Katz H Auditory Processing Disorders. The Israeli Journal of Language, Speech & Hearing Disorders, 2004, 26 (in Hebrew)

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]